Pravo in avtopoeza

Pravo spremlja človeka od rojstva do smrti, pa tudi glede njegovega premoženja po njegovi smrti, je v osnovi neznanka, saj nimamo jasno opredeljene definicije prava. Res je, da obstajajo različne definicije, vendar nobena od definicij ne ponuja odgovor na vsa vprašanja, ki se povezujejo s pravom. V osnovi je pravo skupek družbenih norm, ki ureja…

Namerno zavajanje poslancev Državnega zbora?

V preteklih 22. letih sem o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) iz leta 1999 napisal več kot 200 člankov in referatov, imel desetine predavanj, vendar sem danes odkril, da je bil ZFPPod sprejet pod zanimivimi spornimi okoliščinami, po hitrem postopku, z veliko stopnjo zavajanja poslancev. To sem ugotovil na podlagi časopisnega članka v Večeru…

Prvič po 22. tih letih jasna obsodba napak pravosodja in zakonodajalca

Dne 9.5.2021 se v prostorih Državnega sveta prvič slišala beseda obsojanja napak pravosodja, kateremu je sledil zakonodajalec z nerazumnim  in nesorazmernim kaznovanjem podjetnikov, ki so zaupali v zakon, da kot družbeniki in delničarji odgovarjajo za  obveznosti   družbe le svojim vložkom ne pa tudi  zasebnim premoženjem. Da je Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz 1999 leta…

Predlog zakona o odpravi krivic družbenikom izbrisanih družb

Uvodna pojasnika in vabilo za pripombe Včeraj  27. 5. 2021 je  na svoji 47.seji Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Državnega sveta ob prisotnosti predstavnikov Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (CINIP) (Janez MOHORIČ in Šime IVANJKO) obravnavala Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999…

Zakaj smo pred 30. leti ustanovili Zavarovalnico Prima d. d. (danes Grawe d.d.)?

Ob koncu 80. let preteklega stoletja sem opravljal funkcijo predsednika Združenja zavarovalnic Jugoslavije. V tem obdobju je vrsta nemških in avstrijskih zavarovalnic nelegalno sklepala življenjska zavarovanja v Jugoslaviji, kar je bilo v nasprotju z zakonom. Takrat sem na nezakonitost javno opozarjal na TV in v časopisih. Bil sem tarča napadov takratnih samooklicanih zastopnikov omenjenih tujih…

Obljuba dela dolg, tudi,če gre za drugačne…….

Pred 30 leti v predplebiscitnem času 16. 12. 1990 je bilo ustanovljeno Hrvaško društvo v Mariboru tudi z namenom, da se hrvaška skupnost pripravi na plebiscit, ki je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990 in se ga je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev, med katerimi je “ZA” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 95 % tistih, ki…

TEZE ZA ZAKON O ODPRAVI KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH OSEB IZ SODNEGA REGISTRA [1]

Od 1. 1. 1995 sodišča niso izvajala postopkov prenehanja nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb v (nadaljevanju: družb) po uradni dolžnosti, čeprav so za to bila zadolžena z določbami ZGD in Zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Slovensko sodniško društvo je 1999. leta predlagalo preko Ministrstva za finance po hitrem postopku sprejetje Zakona o poslovanju podjetij…

ZDRAVNIK KOT SVOBODNI POKLIC

UVOD                                               Številne države poznajo  svobodni poklic kot posebno področje opravljanja gospodarske dejavnosti na trgu. Enotne  definicije svobodnega poklica ni, čeprav ga v številnih državah urejajo z zakoni in drugimi predpisi. V gospodarskem pravu govorimo o svobodnih poklicih z izvajanjem svobodnih znanstvenih, umetniških in literarnih dejavnosti višjega tipa ter osebnih storitev višjega tipa, ki zahtevajo…

Človek kot ujetnik na Golem otoku in v sodobni družbi

             Pred nekaj dnevi sem slučajno gledal oddajo na hrvaški televiziji o Golem otoku. Skupini mladih študentov je pripovedoval človek, ki je nekaj let preživel kot obsojenec na Golem otoku. Tv slika pokaže, kako se skupina študentov sprehaja po območju taborišča in bivši obsojenec locira določena dogajanja in zelo plastično pripoveduje o vsakdanjiku, ki so…

Kritje stroškov postopka pri zavarovanju D&O in pri zavarovanju pravne zaščite (nepravo večkratno zavarovanje)

Uvod Zavarovanje odgovornosti članov organa upravljanja in nadzora vključuje tudi stroške postopka kadar gre za odškodninske zahtevke, ki so predmet kritja po zavarovalni pogodbi D&O. Če je škoda nastala z kaznivim dejanjem zavarovanca  je zavarovalnica lahko  tudi krije stroške obrambe. Skratka D&O nudi tudi zavarovancu kritje stroškov civilnega in kazenskega postopka  le v zvezi z…