Odnos do upokojenih profesorjev (13)

V zadnjih letih je zaznamovalo gibanje za spremembo odnosa univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih organizacij do upokojenih profesorjev. Zaradi pogojev upokojevanja morajo mnogi profesorji zapustiti svoje predavalnice po 65. letu starosti, pri čemer se pozablja, da je prav to obdobje pri profesorju eno najpomembnejših z vidika akumulacije znanj in izkušenj, ki bi lahko bile koristne ne samo…

Podjetniška identiteta pravniškega poklica (10)

Kar je v Sloveniji za pravniški poklic v zadnjih desetih letih posebej zaznavno, bo verjetno v bodoče še bolj prisotno. To je določena oblika komercializacije pravniškega poklica in njegovo vključevanje v operativno podjetniško poslovanje. V preteklosti so pravniki nastopali v podjetniških timih zgolj kot pravniki in so bili svetovalci nosilcem gospodarskih dejavnosti. Vendar se vse…

Nisem sposoben za študij prava? (4)

Ob neuspešnem izpitu sem pogosto slišal: »Tega ne morem«, »Nisem za pravo«, »Nikoli ne bom opravil tega izpita« in podobno. Priznam, da nisem bil prepričan v resničnost te izjave, vendar sem to poskušal preveriti skozi razgovor, če se je študent odzval. Na tovrstne izjave smo bili profesorji pozorni zlasti pri prvih izpitih, kajti ni bila…

Splošno o študiju prava (1)

Na področju visokega in univerzitetnega izobraževanja se v tem mesecu začenjajo postopki javnega informiranja zainteresiranih bodočih študentov o možnostih študija. Srednješolci oziroma maturanti razmišljajo in primerjajo različne programe pri izbiri ali pri odločanju o tem, na kateri študij bi se bilo, glede na njihove sposobnosti, interese in druge lastnosti, primerno vpisati in nadaljevati študij. Mnogim…

Družbena skrb za starejše-pozitivni pristop

Pred dnevi sem prejel od neznane »FB prijateljice« zelo zanimiva obsežnejša razmišljanja o družbeni skrbi za starejše osebe, kot odziv na moja pogosto kritična razmišljanja o položaju starejših v naši družbi. Gospa prikazuje primere dobre prakse pozitivnega pristopa k skrbi za starejše v določeni ožji lokalni skupnosti. Veseli me in sem hvaležen spoštovani gospe za odziv…

Tudi optimizma se je mogoče naučiti

Ko so raziskovalci številne ljudi v anketah spraševali, katero življenjsko obdobje bi ocenili kot najlepše in najsrečnejše v svojem življenju, je bilo pričakovati, da bodo prevladovali odgovori, da je to bila mladost. Odgovori, presenetljivo, niso potrdili pričakovanj, saj je največ anketirancev kot svoje najsrečnejše življenjsko obdobje ocenilo srednje odraslo obdobje (med 30. in 40. letom…