O pravu in pravnikih

V zadnjem času je v medijih, v zvezi s sodbo Ustavnega sodišča v zadevi Patria, burja o tem, kako so pravo in pravniki nestrokovni, pristranski in odgovorni za stanje v družbi. O pravu in o vlogi pravnika ni mogoče govoriti izven konteksta družbenega okolja, v katerem pravniki in pravo deluje in v katerem živimo. V…

Aktualna vprašanja zavarovalništva na Dnevih slovenskih pravnikov 2015

Na predlog Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru, je organizacijski odbor Zveze društev pravnikov Slovenije, uvrstil temo Zavarovalništvo v Sloveniji kot posebno sekcijo v program Dnevov slovenskih pravnikov, ki bo od 8. do 9. oktobra 2015 v Portorožu. V sekciji bodo sodelovali: Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, mag. Maja Krumberger, direktorica Slovenskega…

Izšla je nova knjiga Zavarovalno pravo v sodni praksi

Pred kratkim je Inštitut za zavarovalništvo in pravo izdal zanimivo knjigo o zavarovalnem pravu v luči sodne prakse. V knjigi je objavljenih več kot 800 sodnih odločb, ki se nanašajo na številna zavarovalna in zanimiva sporna vprašanja. Predgovor je napisal Sergej Simoniti, direktor Agencije za zavarovalni nadzor, avtor pa je Šime Ivanjko. Knjigo po ceni…

Posledice Zakona o finančnem poslovanju iz 1999. leta

Sodelavci inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru si že šestnajst let prizadevajo odpraviti posledice Zakona o finančnem poslovanju iz leta 1999, ki je prenesel obveznosti izbrisanih gospodarskih družb na njihove družbenike. To je v določeni obliki bila legalizacija nespoštovanja določb iz Zakona o gospodarskih družbah iz leta 1993 in 3. člena Zakona o prisilni…