Poroštvo pri menični obveznosti (AVAL)

Enako kot pri obveznostih iz obligacijskih pogodb, srečamo tudi pri menični obveznosti institut poroštva. Pri tem gre za posebno menično dejanje, ki naj zavaruje plačilo menice tako, da menico plača porok, če je ne plača glavni menični zavezanec (akceptant pri trasirani menici oziroma izdajatelj pri lastni menici). Porok (avalist) je oseba, ki s pisno izjavo…

Dokazno breme pri razveljavitvi pogodbe je na zavarovalnici

Na IZOP-Inštitutu za zavarovalništvo in pravo v Mariboru smo na prošnjo odvetniške pisarne obravnavali zanimiv primer s področja zavarovanja in domnevne kršitve obveznosti zavarovanca, da pravilno obvesti zavarovalnico ob sklepanju zavarovalne pogodbe. V konkretnem primeru gre za življenjsko zavarovanje, ki ga je sklenil zavarovanec, ki je bil onkološki bolnik, ne da bi on to tudi…

Težko je živeti pred časom

Pravnikom poklic narekuje, da živijo pred časom večine drugih ljudi. Gre za nesporno dejstvo, da mora pri svojem delu vedeti ali pa bi moral vedeti, kakšno bo življenje v prihodnosti – na primer pri izdelavi kakršnekoli pogodbe, ki ureja odnose med ljudmi za v prihodnje. Biti mora vizionar, kajti pri sklepanju kakršnihkoli pravnih poslov ali…