Zavarovalništvo kot terra ignota (razmišljanja ob prvi disertaciji o zavarovanju odgovornosti)

Pred 45 leti je Šime Ivanjko kot prvi v Sloveniji na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom znanega prof. dr. Stojana Cigoja obranil doktorsko disertacijo »Zavarovanje odgovornosti OZD[1]«. To je bila prva disertacija v slovenskem jeziku iz tega področja po drugi svetovni vojni. Tudi v jugoslovanskem merilu je isti avtor objavil prvo širšo in poglobljeno…