Ali je res s treba čakati 30 let, da bi država reagirala na stisko državljana …?

Že od nekdaj je znano, da se posamezniki v težkih življenjskih situacijah obračajo na najvišje državne in politične predstavnike in jih prosijo za pomoč ali vsaj razumevanje za svoj težak položaj ali težave. V razmerju med državo in posameznikom, ki je v stiski, kaže država na svojo arogantno vzvišenost, če ostaja za stiske državljanov indiferentna…

Neznosna lahkotnost neenakosti zavarovancev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ob gledanju in poslušanju današnje (21.9.2023) razprave v Državnem zboru o Predlogu zakona o preoblikovanju Vzajemne zavarovalnice je bilo več razprav, ki so bile za javnost več ali manj nerazumljive, populistične in ciljno angažirane. Bistvo in večina današnje razprave se je nanašala na uspešni prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma na kritiko omenjenega prenosa, čeprav med…

Denar je življenjsko nujen, vendar nas ne osrečuje

Denar je čudna zadeva, saj nas spremlja celo življenje in tudi vpliva na nas, tako da si lahko zastavimo vprašanje, ali daje smisel našemu življenju. Rek »Denar je sveta vladar« je bil znan že v starem Rimu «Pecunia princeps mundi est”. Pisateljica Ana Malenica je omenjeni rek posrečeno spremenila v »Človek sveta vladar, denar njegov ječar«. Denar spremlja človeško civilizacijo…

Moralna in pravna varnost

V sodobni družbi sta pomembni dve vrsti varstva človeka in njegovih temeljnih pravic. Vsi poznamo pojem pravnega varstva, ki ga zagotavlja država s pravnimi predpisi in z organiziranjem prisile (sodstvo, policija, vojska idr.), ki zagotavlja spoštovanje prava. Pravno varstvo je predmet proučevanja in študija prava. Manj je znano moralno varstvo, ki ga ne zagotavlja država…

Pomanjkanje spominske dividende pri starejših

Današnja mlajša generacija se veliko pogovarja o dividendah, ki jih prinašajo finančne in druge naložbe. Starejša generacija je nezadovoljna, ker ni ustvarjala finančnih in drugih podlag za pridobivanje dividend v starosti. Starejši generaciji je znano, kako je v socializmu ob koncu 60-ih let preteklega stoletja, zaradi ideoloških nasprotij, klavrno končal poskus zagotoviti starejšim določene oblike…