Želja po uravnoteženju reda in kaosa

Pogosto v življenju, posebej pa v starejšem obdobju življenja, občutimo, da smo, in smo tudi bili, precej neurejeni in da nam ob številnih idejah, načrtih, pričakovanjih, možnostih primanjkuje sistematične organiziranosti. Vedno znova poskušamo vnašati red v svoje življenje in imamo občutek, da obvladujemo nova področja svojega vsakdana, dokler ne ugotovimo, da ni več prostora za…

Pozdravljamo  predlog Državnega odvetništva za presojo ustavnosti ZOKIPOSR

Na spletnih straneh IZOP-Inštitut zavarovalništvo in pravo v Mariboru je objavljeno več razmišljanj o spornih določbah Zakona o  odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR), ki  je sprejet v novembru leta 2021 s številnimi amandmaji. Posebej je v dosedanjih diskusijah bilo govora…

Kaj je moralno in etično?

Za pravo je znano, da so to zapisana pravila obnašanja ljudi, ki se spreminjajo in izražajo voljo družbene oblastne elite. Pri pravu si ne zastavljamo vprašanja, ali je dobro ali slabo, ker za to nosi odgovornost »zakonodajalec«. Pri etiki in morali nosimo mi sami odgovornost za naša dejanja. Razumeti pojma morale in etike pa ni tako enostavno, saj ju…

Brez čuječnosti za samorazvoj ni poklicnega uspeha …

V času študija moje generacije, ki je v visokem odstotku študirala ob delu, smo se kot študentje vedno spraševali, »če bomo diplomirali«. Danes študenti praviloma razmišljajo o tem, kako bodo uspešni, »ko bodo diplomirali«. Znano je, da je eden od glavnih problemov generacij študentov v socializmu bilo vprašanje dokončanja študija, ker so bili pogoji študija, zlasti ob delu, zelo težavni, saj…

Ohraniti čuječnost za vrednote in svobodo …

Človeštvo je bilo v preteklosti vedno presenečeno nad novimi iznajdbami in odkritji oziroma znanstvenimi rešitvami, ne glede na to, ali so bile praviloma pričakane z navdušenjem ali z odporom in strahom. Vsi se spomnimo navdušenja nad iznajdbo jedrske energije, katere  uporaba je povzročila primarno več sto tisoče mrtvih, sočasno pa omogočila velikemu delu človeštva koristno…

Umetnost staranja …

Z mojim znancem se, želela ali ne, pogosto nenamerno znajdeva v pogovoru o starosti. Še vedno ne znava odgovoriti, ali je starost predvsem obremenitev ali darilo. Sva si pa enotna v mnenju, da je sprejetje starosti umetnost, kako združiti življenje v starosti z njenim udobjem in njenimi omejitvami ter izzivi, kako jo najbolje izkoristiti. Ko…

Brez branja mi živeti ni …

Odkar pomnim, sem se navduševal nad branjem vsega, kar mi je bilo dosegljivo v majhni vasici v Hrvaškem Zagorju (Stipernica v bližini Pregrade), v kateri je bilo malo ljudi, ki so pred 80 leti znali brati. Moj že pokojni sošolec, sin učiteljice, mi je priskrbel iz nekega skritega skladišča, brez dovoljenja matere, knjige, za katere…