Načelo vzajemnosti je temelj zavarovalništva

Načelo vzajemnosti je znano civilizacijsko načelo, ki temelji na zavesti skupnosti in medsebojne samopomoči ter zadružništva. Prvotne oblike zavarovanje v civilizaciji sploh so temeljile na ideji vzajemne medsebojne pomoči. Pogoj za možnost uveljavljanja vzajemnega zavarovanja je primerjalna nevarnost, ki lahko ogroža posameznega člana družbe za vzajemno zavarovanje. Načelo vzajemne medsebojne pomoči, ki je podlaga za…