Digitalizacija da, vendar v simbiozi z ostalimi pojavi spreminjanja družbe …

Digitalizacija da, vendar v simbiozi z ostalimi pojavi spreminjanja družbe … Na letošnjem 32. mednarodnem srečanju pravnikov in medicincev v okviru posveta Medicina in pravo je bila vrsta zanimivih predavanj o vizijah bodočega razvoja naše družbe v luči pričakovanih tehnoloških sprememb. Eno od posebej aktualnih za sedanji trenutek je bilo predavanje Ministrice za digitalno preobrazbo…

Sreči v življenju je treba pripraviti prostor …

V zvezi z včerajšnjim mednarodnim dnevom sreče sem prebiral moje zabeležke o sreči, ki sem jih po vsej verjetnosti zapisal kot opombe za neko predavanje ali razgovor s študenti. Pod zapisom z naslovom: »Temeljni pogoji za srečo« sem zapisal opombe: «denar?!, delo, sorodstvo in prijatelji, genetika ter prizadevanje biti srečen«. Po vsej verjetnosti so te opombe nastale na…

Institucionalne nepravičnosti skrivajo politične odločitve

V sodobni družbi igrajo v vseh segmentih pomembno vlogo institucije, kot nosilci določene oblasti ali dejavnosti oziroma nadzora, ki so vedno več ali manj povezane z državo oziroma politiko in odsevajo tudi na področju prisilnega prava (ius imperii). Institucija, po naravi stvari, ne more imeti tistih občutij, ki jih ima človek kot posameznik. Če posameznik…

Posipavanje soli na odprte rane …

Včeraj zvečer (5. 3. 2023) smo na prvem programu TV Slovenija gledali in poslušali intervju mednarodno znanega slovenskega zdravnika, ki je bil pred tujim sodiščem obsojen na plačilo enormno visoke odškodnine za domnevno napako pri operaciji. Ne želim razpravljati o pravnih problemih, ki so mi podrobneje znani, vendar bi rad opozoril na določena nepravna vprašanja,…

Tudi v starosti skrbimo za svojo samopodobo

Eno izmed temeljnih področij človekove osebnosti, ki se v življenju oblikuje od otroštva in se spreminja oziroma razvija celo življenje, je samopodoba, ki vsebuje celoto predstav o samem sebi. Gre za občutje in sposobnost vrednotenja lastne inteligentnosti, kulturne izobraženosti, poklicnih sposobnosti (akademska samopodoba), zaznavo pomena svojega psihičnega in telesnega zdravja, zavedanje o svojih dosežkih v…