Neupoštevanje posebnosti zavarovalništva na področju izobraževanja in opravljanj zavarovalnih storitev

Zavarovalništvo je posebna gospodarska dejavnost, ki je pod strogim nadzorom države zaradi finančne stabilnosti in varstva potrošnikov. V celotnem sistemu splošnega in strokovnega izobraževanja je zavarovalništvo relativno malo prisotno, kljub svoji specifičnosti in vsesplošni prisotnosti v življenju ljudi in ob upoštevanju interesov države, ki z zavarovalništvom, kot gospodarsko dejavnostjo, pogosto nimajo nobene zveze. Velik zavarovalni…

23. Dnevi slovenskega zavarovalništva

Slovensko zavarovalno združenje organizira 23. Dneve slovenskega zavarovalništva, ki bodo 2. in 3. junija 2016 v GH Bernardin v Portorožu, z vodilno temo »Strategija za novo realnost«. Pred zavarovalništvom je vrsta aktualnih vprašanj, ki jih injicira uveljavitev novih predpisov EU, kot so Solventnosti II in Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (Insurance Distribution Directiv – IDD).…

Zavarovalništvo pred civilizacijskimi izzivi (Namesto ohranjanja materialnih dobrin naj bi zavarovalništvo zagotavljalo nematerialne vrednote življenja)

Zavarovanje je kot dejavnostni pojav v družbi občutljivo in samo po sebi nevidno blago, ki se v obliki pravnega razmerja oblikuje kot konstrukt z materialno vsebino in se vključuje v področje opravljanja finančnih storitev. Kot pojem je zavarovanje zelo abstraktno in se težko pojasni na podlagi gramatikalne razlage in samo po sebi nima narave produkta,…

Pomen vinkulacije na zavarovalni polici

Vinkulacija v pravni teoriji pomeni klavzulo o prepovedi prenosa (glej podrobneje Stojan Cigoj, Obligacijska razmerja, Ljubljana, 1978, str. 251). Vinkulacija se uporablja pri imenskih papirjih, ki so nepopolni vrednostni papirji. Podobno funkcijo ima pri vrednostnih papirjih rekta klavzula, ki pomeni prepoved prenosa vrednostnega papirja z indosamentom, npr. rekta klavzula pri menici, »ne po nalogu« oz.…

400 let ene od tisočih prevar z menico

Pred 400 leti je bila objavljena knjiga Don Kihot, ki je zaznamovala špansko in evropsko književnost na svetovni ravni. Manj je znano, da je Cervantes Saavedra v tem delu opisal znamenito sceno o napačni uporabi menice v praksi. Ko je njegov oproda Sančo Pansa zahteval plačilo za njegovo spremljanje, je Don Kihot napisal menico, s…

35 obletnica AO-plus zavarovanja kot posebnosti slovenskega prava v zavarovalništvu

Podpisnik tega zapisa se želi ob 35.letnici AO-plus zavarovanja oddolžiti dr. Marjanu Černetu za prijateljsko sodelovanje pred 35. leti in opozoriti na strokovno javnost na njegov prispevek k razvoju zavarovalništva v Sloveniji.   Zgodovinski pogled na nastanek AO-plus zavarovanja AO-plus je »izum« slovenske zavarovalne stroke in posebnost v zavarovalništvu, ki ima zanimivo zgodovino svojega nastanka.…

Posledice enostranske spremembe zavarovalnih pogojev

Zavarovalnice pogosto spreminjajo svoje zavarovalne pogoje, ki imajo naravo splošnih pogojev pogodbe (120-121.člen Obligacijskega zakonika). Sprememba zavarovalnih pogojev je lahko v korist zavarovanca ali pa v njegovo škodo. Glede na to, da so splošni pogoji bistvena sestavina zavarovalnih pogodb, gre pri tem za spremembo zavarovalne pogodbe. Pri tem so posledice različne, če nastopi zavarovalni primer…

Temeljni zavarovalni pojmi v ZZavar-1

Zavar-1 primarno opredeljuje pojem zavarovalnih poslov, vrste zavarovanj, podskupine in skupine zavarovanj ter podzavarovanje.   Pojem zavarovanih poslov Zavarovalni posli so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju. Pod pojmom sklepanje je treba razumeti vsa opravila, ki so potrebna za sklenitev zavarovalne pogodbe. Vedno gre za gospodarske posle, ki jih izključno…

Temeljno načelo enotnosti zavarovalne premije

Pojem premije ni zakonsko določen v nobenem predpisu, zavarovalna stroka pa od leta 1915 opredeljuje pojem premije kot plačilo (ceno) zavarovalnici za prevzem zavarovalnega kritja, ne glede na to, kako se to v pogodbi imenuje.[1] Finančna stroka v zavarovalništvu loči bruto (kosmata premija) in neto premijo, ki je sestavljena od riziko premije, funkcionalne premije (dela…

Svetovalci družbe McKinsey napovedujejo bistvene spremembe v zavarovalništvu

Družba McKinsey na podlagi raziskav domneva, da bo evropsko zavarovalništvo v naslednjem desetletju doživelo drastične spremembe, zlasti na področju nujnosti strokovne specializacije in zmanjšanja števila zaposlenih. Iz sedanjega procesa opravljanja zavarovalnih storitev bodo morali izstopiti delavci ,ki opravljajo rutinska dela, ker jih bo prevzela digitalizacija. Predvideva se, da bo izgubljeno vsako četrto delovno mesto. Prednost…