IZOP – Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru v svoji knjižnici razpolaga s 5025-imi bibliografskimi enotami, pretežno s področja zavarovalništva in gospodarskega prava. Knjižnica je na razpolago članom inštituta.

 

V okviru založniške dejavnosti je IZOP izdal:

Menični vodič

menica naslovnica

Cena knjige je 32,85 EUR z DDV in jo lahko naročite tukaj.

Priročnik MENIČNI VODIČ, katerega avtor je zaslužni prof. dr. Šime Ivanjko s sodelavci, ki je tudi avtor prvega slovenskega sistemskega Zakona o menici s komentarjem.V priročniku so v prvem delu obravnavani instituti meničnega prava, v drugem delu je podanih 100 odgovorov na praktična vprašanja o poslovanju z menico in v tretjem delu je zbranih 180 sodnih odločb o meničnih vprašanjih. V dodatku so podana navodila o izpolnjevanju bianko menic in opis vsebine pooblastila za izpolnitev menice.Glede na to, da je menica pogosto predmet spora zaradi nepoznavanja meničnih pravil je omenjeni priročnik praktični vodič, ki pomaga uporabnikom menice postopati v skladu z njeno naravo in funkcijo.

Zavarovalno pravo v sodni praksi

2015-12-21 10.16.47

Cena knjige je 27,38 EUR z DDV in jo lahko naročite tukaj.

Knjiga Zavarovalno pravo v sodni praksi – zanimivost te knjige je, da sodna praksa v zadnjih 100-tih letih vedno temelji na zasnovi Zakona o zavarovalni pogodbi Avstrije iz leta 1917, ki je bil kljub družbeno ekonomskim spremembam prenesen, preko jugoslovanskega Zakona o obligacijskih razmerjih iz leta 1978, v slovenski Obligacijski zakonik. Gre za sodoben praktičen pripomoček za vsakega delavca v zavarovalništvu, zlasti pa za zavarovalne zastopnike in posrednike. V 852-ih objavljenih sodnih odločbah je mogoče najti odgovor na marsikatero konkretno, še danes sporno vprašanje iz zavarovalnega razmerja.Direktor Agencije za zavarovani nadzor Sergej Simoniti je v svoji uvodni besedi posebej poudaril, da gre pri pričujočem delu za pomembnem prispevek k zavarovalni stroki in da je objavljena sodna praksa izredno pomemben pravni vir za razvoj vladavine prava. Knjiga obsega 468 strani.

Druge knjige avtorja Šime Ivanjka:

Liber amicorum

Za več informacij o knjigi nam pišite tukaj.

Liber amicorum, zbirka strokovnih člankov s področja prava in zavarovalništva, ki jo je napisalo 14 slovenskih in tujih avtorjev ob 70. letnici prof. dr. Ivanjka. Knjiga vsebuje tudi popis njegovih 1516 avtorskih del.

Pravo je več kot pravo

Za več informacij o knjigi nam pišite tukaj.

Knjiga aforizmov Pravo je več kot pravo, avtorja dr. Šime Ivanjka, v kateri je 208 aforističnih zapisov o pravu, pravnikih in študentih prava, ki jih je avtor zbiral v več kot štiridesetletni pedagoški dejavnosti kot predavatelj študentom prava in ekonomije.

Zavarovalno pravo

Za več informacij o knjigi nam pišite tukaj.

Zavarovalno pravo je sistemsko delo avtorja prof. dr. Šime Ivanjka, ki je namenjeno kot učbenik študentom prava in ekonomije. Knjiga daje prikaz celotne pravne, organizacijske in ekonomske ureditve zavarovalništva, pri čemer je razdeljena na statusno, pogodbeno in obvezno zavarovalno pravo. Obsega 317 strani z obsežnim popisom literature in stvarnim kazalom.

Zakon o menici s komentarjem

Za več informacij o knjigi nam pišite tukaj.

Zakon o menici s komentarjem je teoretično najobsežnejše delo o poslovanju z menico. Knjigo je izdala založba Gospodarski vestnik, v kateri je avtor dr. Šime Ivanjko obdelal menično pravne inštitute z vidika teorije in sodne prakse. Knjiga obsega 610 strani z obširnim popisom literature in stvarnim kazalom ter Zakona o menici iz 1946. leta, ki se uporablja kot slovenski zakon in Mednarodne menične konvencije.

Korporacijsko pravo

Za več informacij o knjigi nam pišite tukaj.

Knjiga Korporacijsko pravo je, katere soavtor je, ob prof. dr. Marijanu Kocbeku in prof. dr. Saši Preliču, programski vodja IZOP, prof. dr. Šime Ivanjko, sistemsko delo, ki je izdano pri Založbi GV v več izdajah in obsega celotno korporacijsko pravo. Delo je že več kot 20 let študijsko gradivo za študente prava in ekonomije ter drugih študijev, ki izvajajo študij korporacijskega prava oziroma položaja gospodarskih subjektov v Sloveniji. Knjiga vsebuje popis dostopne literature o korporacijskem pravu in je pisana s primerjalno metodo.

 

Družba z omejeno odgovornostjo

Za več informacij o knjigi nam pišite tukaj.

Knjiga Družba z omejeno odgovornostjo, katere soavtor je programski vodja IZOP, je sistemsko delo, ki obravnava pravno organizacijski in podjetniški vidik najštevilnejše statusne oblike gospodarskih družb. Vsebuje popis literature in je pisana s primerjalno metodo. Vsebuje tudi obrazce določenih aktov, ki jih ta družba potrebuje pri svojem poslovanju.

Nadzorni sveti

Za več informacij o knjigi nam pišite tukaj.

Knjiga Nadzorni sveti, ki jo je izdala Založba GV, je najbolj prodajana knjiga, ki obravnava položaj in delovanje nadzornega sveta v kapitalskih družbah. Programski vodja IZOP, prof. dr. Šime Ivanjko je kot soavtor knjige obravnaval vprašanja odškodninske odgovornosti in zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta. Knjiga je napisana na podlagi teoretičnih osnov, vendar na način, da obravnava praktična vprašanja, ki se vsakodnevno pojavljajo pri delovanju nadzornega sveta.