Članek v reviji DENAR – “Življenjska zavarovanja neveljavna?”

Revija o davkih DENAR, ki jo izdaja Davčno izobraževalni inštitut iz Ljubljane, je v zadnji št. 461 dne 20.6.2016 objavila članek “Življenjska zavarovanja neveljavna?”, v katerem sta Šime Ivanjko, programski vodja IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru in Bojan Pravica, mednarodni zavarovalni posrednik, pojasnila vzroke neveljavnosti določenih življenjskih zavarovanj.

Oblikovana strokovna skupina za sporna življenjska zavarovanja

Danes je na IZOP-Inštitutu za zavarovalništvo in pravo v Mariboru potekal prvi sestanek ekspertne skupine strokovnjakov za ugotavljanje možnosti razveljavitve zavarovalnih pogodb. Dogovorjen je program dela v treh fazah; ugotavljanje pogojev za razveljavitev pogodbe, pogovor z zavarovalnico z namenom mirne rešitve spora in vodenje sodnih postopkov. Delo IZOP bo omejeno na oceno morebitne uspešnosti razveljavitve konkretnih…

Katere pogodbe življenjskega zavarovanja bo v Sloveniji domnevno mogoče razveljaviti

V zvezi z razpravami o spornih zavarovalnih pogodbah in možnostih njihove razveljavitve je IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru za svoje člane raziskal katere pogodbe so sporne, glede na način njihove način sklenitve.   Glede na predhodno mnenje Evropskega sodišča in kriterijev, na katerih so utemeljene odločbe Vrhovnega sodišča ZR Nemčije in Avstrije, je…

Pripravljalne smernice o nadzoru nad produkti in ureditvi upravljanja zavarovalnic in distributerjev zavarovalnih produktov (Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements by insurance undertakings and insurance distributors)

Sprejem Direktive (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljnjem besedilu: IDD) ( UL L 26, 2.2.2016), je na evropskem zavarovalnem področju izzval pravo „revolucijo“ novih idej in priprav za začetek njene veljavnosti. Zavarovalni trg nikoli več ne bo takšen kot smo ga poznali, na katerem…

Preplah tudi zaradi napak pri sklepanju čistih življenjskih zavarovanj – nemški strokovni pogled

V zvezi z objavljeno informacijo »Preplah zaradi nepravilno sklenjenih naložbenih zavarovanj«, so nas prijatelji IZOP-a iz Nemčije obvestili, da se možnost razveljavitve zavarovalne pogodbe ne nanaša samo na problematiko zavarovalnih pogodb z naložbenim tveganjem, temveč se po mnenju enega od nemških strokovnjakov (nemškega zavarovalnega posrednika Bojana Pravice), omenjena predhodna odločba Vrhovnega sodišče Nemčije nanaša praktično…