Zakaj take razlike…

V razvoju mariborskega višjega in visokega šolstva, vključno z univerzo, je veljalo v širšem družbenem okolju stereotipno mnenje o drugorazrednosti študentov, ki študirajo v Mariboru, v odnosu do študentov ki študirajo v Ljubljani. Tovrstne izkušnje imam tudi osebno kot izredni študent v Mariboru. Ne morem trditi, da to velja še danes, bojim pa se, da…

Starejši pogrešamo samosočutje in več sočutja …

Starejši pogrešamo samosočutje in več sočutja … Ko se starejši poglabljamo v vprašanja življenja v medsebojnih odnosih, trčimo ob pojem samosočutja in sočutja, o katerem se v naši družbi ne govori veliko. V današnjem svetu je samosočutje povsem podcenjena psihološka veščina. V tuji strokovni literaturi srečujemo izraz “mindfulness”, za katerega obstaja več možnih prevodov, čeprav noben ne zajame…

Zavedanje, kaj je v življenju pomembno…

Ko prebiramo poučne knjige o tem, kako naj živimo, nam je vedno svetovano, da je treba živeti tukaj in zdaj, namesto da se oklepamo preteklosti ali razmišljamo o prihodnosti, in da moramo ugotoviti, kaj je resnično pomembno za naše brezskrbno življenje. To se sicer zelo lepo sliši, vendar kaj to v osnovi pomeni in ali…

Kaj bi povedali študentom?

Glede na to, da sem bil več desetletij aktivno vključen v študentsko problematiko študija prava (najprej kot izredni študent, kasneje pa kot redno zaposlen, kot predavatelj in večkratni dekan), sem vedno tudi objavljal v medijih in v strokovnih publikacijah razna razmišljanja o študentih in o vprašanjih študija. Večkrat sem o tej problematiki poročal na tradicionalnih…