Načelo vzajemnosti je temelj zavarovalništva

Načelo vzajemnosti je znano civilizacijsko načelo, ki temelji na zavesti skupnosti in medsebojne samopomoči ter zadružništva. Prvotne oblike zavarovanje v civilizaciji sploh so temeljile na ideji vzajemne medsebojne pomoči. Pogoj za možnost uveljavljanja vzajemnega zavarovanja je primerjalna nevarnost, ki lahko ogroža posameznega člana družbe za vzajemno zavarovanje. Načelo vzajemne medsebojne pomoči, ki je podlaga za…

Pravna in moralna varnost v družbi in podjetništvu

Pojem pravne varnosti nam je znan že stoletja, v 21.stoletju pa bi se naj srečali tudi z uveljavljanjem nadgradnje pravne varnosti z moralno varnostjo, ki temelji na morali in etiki. V vsakodnevnem pogovornem jeziku pogosto zamenjujemo besedo morala z etiko, oboje pa povezujemo s pravom, pri čemer poudarjamo, da je pravo le nekaj drugega. Ravnanje…

Izšel je tematski zbornik mednarodnega značaja “Nadomestilo škode in zavarovanje – sodobni izzivi”

Septembra 2016 je izšel tematski zbornik mednarodnega značaja “Nadomestilo škode in zavarovanje – sodobni izzivi”. Na strani 314 je objavljen tudi članek programskega vodje IZOP-a, prof. dr. Šime Ivanjka, o zavarovanju AO-plus kot dodatnem zavarovanju odgovornosti v prometu. Celoten zbornik je zelo zanimiv in vreden branja ter je na voljo v knjižnici našega inštituta.  …

Posledice zamude pri plačilu premije – Sporne razlage zavarovalnic in sodišč 937. člena OZ

Uvod Višje sodišče v  Ljubljani je s pravnomočno sodbo št. VLS II Cp 1070/2014 zavrnilo tožbeni zahtevek zavarovalnice za plačilo zavarovalne premije za čas, ko je sicer po mnenju zavarovalnice zavarovalna pogodba bila veljavna, ni pa bila plačana druga ali ena od naslednjih premij. Zavarovalnica je terjala plačilo premije za obdobje, ko je zavarovalec izgubil…

Novi pristopi prodaje zavarovanj

Leto  2016 bo v zgodovini zavarovalništva ostalo zapisano kot začetek novega razvojnega cikla na področju opravljanja zavarovalnih storitev, zlasti glede njihove prodaje na zavarovalnem trgu. V začetku tega leta je po večletnih pripravah sprejeta  nova  Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljevanju; (direktiva 2016/97).[1] Urejanje distribucij zavarovalnih…

Članek programskega vodje, prof. dr. Šime Ivanjka objavljen v 33. številki časopisa Pravna praksa

V najnovejši številki časopisa Pravna praksa je v prilogi objavljen članek našega programskega vodje, prof. dr. Šime Ivanjka, z naslovom Zavarovalec kot potrošnik. Članek govori o: Opustitvi obveznosti obveščanja pri sklepanju življenjskih zavarovanj Obveznost obveščanja zavarovalca ob sklepanju zavarovalnih pogodb Pojem in pravna ureditev življenjskih zavarovanj Direktive o življenjskem zavarovanju v EGS in EU Spornost…