Oblikovana strokovna skupina za sporna življenjska zavarovanja

Danes je na IZOP-Inštitutu za zavarovalništvo in pravo v Mariboru potekal prvi sestanek ekspertne skupine strokovnjakov za ugotavljanje možnosti razveljavitve zavarovalnih pogodb. Dogovorjen je program dela v treh fazah; ugotavljanje pogojev za razveljavitev pogodbe, pogovor z zavarovalnico z namenom mirne rešitve spora in vodenje sodnih postopkov. Delo IZOP bo omejeno na oceno morebitne uspešnosti razveljavitve konkretnih…