Ustavite konje!

Dejstvo je, da živimo prehitro in površno. Naglica nas preganja na vsakem koraku. Znana je epizoda iz hrvaške literature; Voznik kočije, ki se mu je mudilo na cesti, je srečal starejšega človeka in ga povprašal koliko časa še potrebuje do določenega mesta. Starec mu je odgovoril; če boste hiteli, potrebujete 4 ure, če pa boste…

Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti

Civilna odškodninska odgovornost zavarovanca kot predmet zava­rovanja se je v zavarovalstvu uveljavila razmeroma pozno[1]. Praksa v zavarovalstvu se je dolgo zadrževala le na področju ­kritja škod, nastalih zaradi škodnih dogodkov, za katere ni nihče odgovoren (višja sila). Tam, kjer gre za odgovornost človeka kot povzročitelja, ni bilo prave potrebe po zavarovanju vse do novejšega časa.…

Preplah zaradi nepravilno sklenjenih naložbenih zavarovanj

Na Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru se že obračajo številni zavarovanci, ki so pred leti sklenili življenjska zavarovanja z naložbami v različne sklade doma in v tujini. Gre za življenjska zavarovanja vezana na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov…

Pravni temelj pravice posrednika, da zahteva plačilo od zavarovalnice

Zavarovalni posrednik je po svojem statusu gospodarski subjekt, ki opravlja gospodarsko odplačno dejavnost pod opisanimi posebnimi pogoji, ki jih določa ZZavar-1[1]. Glede na določila 849. člena OZ bi bilo po splošnih načelih pravično, da zavarovalec in zavarovalnica plačata vsak polovico provizije, ker imata oba koristi od posrednikovega dela. Glede na to, da ZZavar-1 izrecno prepoveduje,…