Pohvala Višjemu sodišču v Mariboru in kritika slovenskemu pravnemu sistemu

Za slovensko pravo in delo sodišč je sodba Sodišča EU v Luxembourgu  v zadevi C‑407/18 z dne 26.6.2019 posebej zanimiva zaradi »hrabrosti« Višjega sodišča v Mariboru, da je podvomilo v pravno veljavnost bančnih pogodbenih določb o izvršbi terjatve na podlagi pogodbe o hipotekarnem kreditu, sklenjene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in vložilo predlog za…

Osnovna informacija o trenutnem stanju izbrisanih pravnih oseb v obdobju 1999-2011

Prav na današnji dan je bil pred 20. leti ustanovljen C.I.N.I.P. – Civilna iniciativa nasilno izbrisanih podjetij, v katero se združujejo družbeniki in delničarji kapitalskih družb, ki so jim sodišča na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) 1999 izbrisala njihova podjetja iz sodnega registra in prenesla obveznosti na ustanovitelje, družbenike in delničarje. Po podatkih CINIP-a…