Legal regulation of insurance in Slovenia

With the declaration of independence of the Republic of Slovenia on the basis of the Constitutional Act Implementing the Basic Constitutional Charter on the Independence and Sovereignty of the Republic of Slovenia on April 26, 1991, Slovenia adopted the legal acts of the former Yugoslavia in the field of insurance. In the former Yugoslavia, all…

Obveščanje in svetovanje ter razlaga nejasnih pojmov

V pravni literaturi, v pogodbenih razmerjih in tudi v zakonodaji,se pogosto uporabljata besedi obveščanje in svetovanje. Praviloma se obe besedi obravnavata kot sinonima, vendar je pravno terminološko, med besedo obveščanje oziroma informiranje ter besedo svetovanje, precejšnja razlika. Razlikovanje med obveščanjem in svetovanjem je predvsem pomembno na področju zavarovanja. Obveščanje zavarovanca ob sklenitvi zavarovalne pogodbe oziroma v…

Nova registracija zavarovalnih zastopnikov in posrednikov

Na podlagi novih določb Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)[1], ki je začel veljati 1.1.2016, Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) vodi tudi register zavarovalnih posrednikov in zavarovalnih zastopnikov. Gre za register oseb, ki imajo dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Na podlagi podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh AZN, bi lahko glede števila…

Posvetovanje o bianko menicah

IZOP v torek, dne 26.7.2016 ob 10.00 uri organizira posvetovanje na temo poslovanja z bianko menico. Posebej bo govora o problematiki poslovanja z bianko menico, ki je lahko škodljiva tako za dolžnika kot za upnika. Predavatelj, dr. Šime Ivanjko, avtor knjige Zakona o menici s komentarjem in Meničnega vodiča, bo v obliki delavnice praktično, skupaj z…

Članek v reviji Davčno-finančna praksa – “Pravna ureditev sklepanja življenjskih zavarovanj”

V junijski številki revije Davčno-finančna praksa je na strani 15 objavljen članek programskega vodje IZOP, dr. Šime Ivanjka, z naslovom Pravna ureditev sklepanja življenjskih zavarovanj.  “Sklepanju življenjskih zavarovanj teorija in praksa doslej nista posvečali posebne pozornosti, ker so se te pogodbe sklepale na enak način kot druge zavarovalne pogodbe. Zavarovalec je praviloma poslal ponudbo zavarovalnici,…

Problematika življenjskih zavarovanj – posvet o sodelovanju s predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije

Strokovna skupina IZOP-Inštituta za zavarovalništvo in pravo je imela 20.6.2016 posvet o sodelovanju s predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije na temo problematike zavarovalnih pogodb na področju življenjskih zavarovanj. Znani so člani strokovne skupine IZOP: – Prof. dr. Šime Ivanjko; IZOP – Pravica Bojan Pravica; nemški zavarovalni posrednik – Odvetnik Matija Jamnik – Odvetnik Boris Kozlevčar; JK skupina