Vzajemna d. v. z. ni dolžna vrniti ustanovitvenega vložka ?

Uvod Na drugi obravnavi Predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne d. v. z. (v nadaljevanju: Predlog), ki je potekala v Državnem zboru dne 8. 11. 2023, sem zatrjeval, da ni pravne podlage za vrnitev ustanovitvenega vložka Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z. (v nadaljevanju: Vzajemna) Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod). Ker zaradi omejenega…

Entrepreneurial Family Slovenia

DDr. Milan KRAJNC CEO @ US Profiling Institute | Ph.D. in Management and Personality psychology Most companies in the world are family-owned, which is good as their goal is long-term and stable and not short-term and quick profit. A large proportion of family-owned companies are therefore the result of the fact that these companies wish…

V reorganizacijo Vzajemne d. v. z. s statutom namesto z zakonom

Vsa bistvena vprašanja se v vzajemnih zavarovalnicah urejajo s statutom v skladu z zakonom. Statut je glavni pravni akt Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z.  (v nadaljevanju: Vzajemna). Zato je težko sprejeti dejstvo, da Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne d. v. z (v nadaljevanju: Predlog) ureja pravna razmerja med zavarovalnico in zavarovanci mimo statuta.…

In memoriam prof. dr. Bojan Zabel

Pred dnevi smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od dragega kolege in spoštovanega profesorja, slovenskega nestorja gospodarskega prava, zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela. Prvič sem ga srečal leta 1964 v avli Pravne fakultete v Ljubljani. Prepričan, da gre za študenta izrednega študija, sem ga povprašal o načinu izrednega študija na Pravni fakulteti. Hitro sem ugotovil,…