Zakaj smo pred 30. leti ustanovili Zavarovalnico Prima d. d. (danes Grawe d.d.)?

Ob koncu 80. let preteklega stoletja sem opravljal funkcijo predsednika Združenja zavarovalnic Jugoslavije. V tem obdobju je vrsta nemških in avstrijskih zavarovalnic nelegalno sklepala življenjska zavarovanja v Jugoslaviji, kar je bilo v nasprotju z zakonom. Takrat sem na nezakonitost javno opozarjal na TV in v časopisih. Bil sem tarča napadov takratnih samooklicanih zastopnikov omenjenih tujih…

Obljuba dela dolg, tudi,če gre za drugačne…….

Pred 30 leti v predplebiscitnem času 16. 12. 1990 je bilo ustanovljeno Hrvaško društvo v Mariboru tudi z namenom, da se hrvaška skupnost pripravi na plebiscit, ki je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990 in se ga je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev, med katerimi je “ZA” samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 95 % tistih, ki…

TEZE ZA ZAKON O ODPRAVI KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH OSEB IZ SODNEGA REGISTRA [1]

Od 1. 1. 1995 sodišča niso izvajala postopkov prenehanja nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb v (nadaljevanju: družb) po uradni dolžnosti, čeprav so za to bila zadolžena z določbami ZGD in Zakona o prisilni poravnavi in stečaju. Slovensko sodniško društvo je 1999. leta predlagalo preko Ministrstva za finance po hitrem postopku sprejetje Zakona o poslovanju podjetij…