Razlaga zavarovalne pogodbe in obveščanje zavarovalca o vsebini zavarovalnega razmerja

V zvezi s spornimi vprašanji o pomanjkljivem obveščanju zavarovalcev pri sklepanju življenjskih ter zlasti naložbenih zavarovanjih, ki so se pojavila pred kratkim, se v praksi zastavljajo vprašanja kako razlagati zavarovalno pogodbo oziroma njeno vsebino zavarovalcu. Razlaga vsebine pogodbenega razmerja oziroma obveščanje zavarovalca pred sklenitvijo pogodbe je večplastno vprašanje, ki zadeva splošna pravila jasnega izražanja in…