Posledice zamude pri plačilu premije – Sporne razlage zavarovalnic in sodišč 937. člena OZ

Uvod Višje sodišče v  Ljubljani je s pravnomočno sodbo št. VLS II Cp 1070/2014 zavrnilo tožbeni zahtevek zavarovalnice za plačilo zavarovalne premije za čas, ko je sicer po mnenju zavarovalnice zavarovalna pogodba bila veljavna, ni pa bila plačana druga ali ena od naslednjih premij. Zavarovalnica je terjala plačilo premije za obdobje, ko je zavarovalec izgubil…

Novi pristopi prodaje zavarovanj

Leto  2016 bo v zgodovini zavarovalništva ostalo zapisano kot začetek novega razvojnega cikla na področju opravljanja zavarovalnih storitev, zlasti glede njihove prodaje na zavarovalnem trgu. V začetku tega leta je po večletnih pripravah sprejeta  nova  Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljevanju; (direktiva 2016/97).[1] Urejanje distribucij zavarovalnih…

Članek programskega vodje, prof. dr. Šime Ivanjka objavljen v 33. številki časopisa Pravna praksa

V najnovejši številki časopisa Pravna praksa je v prilogi objavljen članek našega programskega vodje, prof. dr. Šime Ivanjka, z naslovom Zavarovalec kot potrošnik. Članek govori o: Opustitvi obveznosti obveščanja pri sklepanju življenjskih zavarovanj Obveznost obveščanja zavarovalca ob sklepanju zavarovalnih pogodb Pojem in pravna ureditev življenjskih zavarovanj Direktive o življenjskem zavarovanju v EGS in EU Spornost…