NOVOST: Novi pristopi na področju ureditve distribucije zavarovanj

Nova Direktiva o distribuciji zavarovanj (Insurance Distribution Directive); (v nadaljevanju IDD) prinaša številne novosti za vse vrste prodaje zavarovalnih storitev in za vse udeležence na zavarovalnem trgu. To je akt, ki je nastajal več let in je v oblikovanju njegove vsebine, posredno ali neposredno, sodelovalo tisoč zavarovalnih svetovno znanih strokovnjakov in institucij. IDD v osnovi…

25. letnica prve zasebne zavarovalnice v socializmu

Pred 25 leti, konkretneje 16. decembra 1990. leta, je bila ustanovljena prva zasebna zavarovalnica s sedežem v Mariboru. Samo dejstvo ustanovitve zavarovalnice ni pomembno, če to ne bi bila prva zavarovalnica v svetu, v socialističnih državah. Kot je znano je v socializmu bilo nepojmljivo, da bi zavarovalnice ustanovile fizične ali pravne osebe, ki niso bile…

Ali res potrebujemo nov zakon o zavarovalni pogodbi?

Skupina pravnih strokovnjakov je navdušena nad idejo, da se pristopi k izdelavi novega zakona o zavarovalni pogodbi. To bi naj bil postopek prenove določil Obligacijskega zakonika, ki danes ureja zavarovalno pogodbo. Pobudniki te ideje se zgledujejo po postopkih prenavljanja posameznih zakonov, kot je to opravljeno pri Zakonu o gospodarskih družbah, kjer smo namesto ZGD dobili…

Teror dobrote

V sodobni družbi se človek na vseh področjih srečuje s terorjem dobrote. Vsi vedo svetovati kaj je dobro za posameznika, ne da bi posameznika kdo vprašal kaj pa on meni o tem. Tako religija obljublja srečo po smrti, politika po volitvah, kandidati za poroko po poroki, zavarovalništvo po nesreči.. Vendar nihče od tistih, ki obljublja…

Š. Ivanjko, Zavarovalno pravo, Maribor, 2009, stran 57.

Potrošniki se počasi zavedajo svojih pravic v zavarovalništvu in organizacije potrošnikov že zastavljajo vprašanja v zvezi z varstvom potrošnikov, zavarovancev v zavarovalnih pogodbah. Pričakovati je, da bodo potrošniki igrali pomembno vlogo pri izvajanju storitev. V tujini so potrošniki že organizirani v posebne organizacije, ki imajo izključni namen boriti se za pravico zavarovancev proti zavarovalnicam (glej…

Cit. po Š. Ivanjko, Zavarovalno pravo, Maribor, 2009, str. 56

Teoretiki poudarjajo, da živimo v civilizaciji rizika. Sedanja družba je vsak dan bolj ranljiva, kar terja nujnost prilagajanja našega življenja nevarnostim, ki prežijo na njo, na dolgi rok. Ni samo povezana s koncentracijo aktivnosti in urbanizacijo ali uporabo tehnologije, ki je vsak dan bolj kompleksna in nevarnejša, temveč je tudi plod paradoksov in strnjenosti sprememb…

Tehnični razvoj zavarovalništva

Zavarovalništvo je vedno pripravljeno nuditi korekture razvoju, bodisi da gre za tehnični ali človeški razvoj. Zanimivo je, da je zavarovalništvo v prejšnjih obdobjih pomagalo zlasti tehničnemu razvoju, saj je zakrilo ali pa vsaj omililo posledice pomanjkljivega tehničnega razvoja. Danes, ko je tehnični razvoj na višji ravni in zagotavlja domnevo, da nepredvideni škodni dogodki zaradi tehničnih…