Nova vizija zavarovalništva

Zavarovalništvo je pred novimi izzivi. Zavarovalništvo, takšno kot ga poznamo, odhaja v zgodovino in bo  treba na področju zavarovalništva razviti sodobno misel ter prilagoditi novim okoliščinam tudi organizacijo zavarovalništva in poslovanje zavarovalnic. Zlasti pa treba oblikovati nove partnerske odnose z zavarovalci. Ne bi bilo primerno opisovati vsega, kar se je dogajalo v preteklih dvajsetih letih…

Sporen vdor v zasebno življenje

  V zadnjem času se je povečalo število telefonskih klicev s strani različnih ponudnikov pri prodaji blaga in storitev. Običajno to opravljajo študentje ali delavci, ki pogosto nimajo dovolj informacij glede dopustnosti takšnega telefonskega klica in sporočanja o njihovih produktih ter storitvah. Ponudniki se praviloma poslužujejo stacionarnih zasebnih  telefonov. Takšne klice večina potrošnikov sprejemamo kot…

Prekoračitev meničnega pooblastila – sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 278/2016, z dne 8.12.2016

  Bianco menica se v praksi pogosto uporablja za zavarovanje prihodnjih terjatev, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice še nista določena. S pravilno izpolnitvijo vseh bistvenih sestavin na meničnem blanketu bianco menica postane prava menica in tudi za nazaj zavezuje vse, ki so jo podpisali. Menični zavezanci se plačilu meničnih obveznosti v sodnih…

Prevzem odgovornosti za negotovost odločitev

V današnjem času moramo kot  posamezniki prevzeti odgovornost za svoje življenje in skrbeti za to, da v bodočnosti ne bomo  padli v krizo. V preteklosti smo si privoščili, da so z našim življenjem in tudi z bodočnostjo menedžirali za to posebej usposobljeni strokovnjaki, posebej na področju gospodarstva. V bodoče mora vsak posameznik postati lasten menedžer…

Potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih distributerjev

V Zvezni Republiki Nemčiji ugotavljajo, da se vsako leto povečuje potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Po podatkih, ki so objavljeni na Fermincija.de je v preteklem letu 51% vseh nemških zavarovalnih posrednikov (maklerjev) potrebovalo podporo pravnih institucij, predvsem odvetnikov. Pred petimi leti je ta obseg iskanja pravne pomoči potrebovalo le 3% posrednikov. Posredniki…

Znižanje izplačil na podlagi fond polic

Po informacijah, ki jih objavlja Fermincia.de, nemška zavarovalnica Allianz in švicarska zavarovalnica Zürich znižujeta predvidena izplačila zavarovancem pri fond policah in drugih policah, katerih izplačila so odvisna od naložbenih polic. To je posledica nizkih obresti pri finančnih naložbah. Zavarovanci bodo sprejeli nižje rente kot je to bilo dogovorjeno ali pa predvideno pri sklepanju konkretnega zavarovanja.…

Vprašanje poroštva na bianco menici – sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 104/2015, z dne 8.12.2016

  Menica in menično poslovanje vedno znova presenečata z vprašanji, za katera se nam zdi, da so nesporna. V zadnjem času se pojavljajo številna vprašanja v zvezi z meničnim poroštvom. Pred nekaj dnevi je Vrhovno sodišče RS ponovno presenetilo z jasnim pojasnilom glede poroštva pri bianco menici in samostojnosti porokove obveznosti, ki temelji na podpisu…