Beg in strahopetno skrivanje Goljata pred Davidom

Mnogi, ki so prebrali to pismo, so mi svetovali, naj ga naslovim na prve osebnosti v naši državi, kot so: Nataša Pirc Musar, predsednica države, dr. Robert Golob, Predsednik vlade Republike Slovenije, Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, Peter Svetina, varuh človekovih pravic, na vodje političnih strank, poslance DZ, medije in druge.Zavrnil sem ta predlog,…

Pred 30-imi leti, je začel veljati Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)

Ob tridesetletnici uveljavitve ZGD, z dne 10. 7. 1993, sem v Prilogi Pravne prakse z dne 29. 6. 2023 objavil spomine na pripravo njegove vsebine in razmišljanja o vlogi prvega temeljnega zakona o gospodarskem sistemu ter o napakah zakonodajalca oziroma politično interesnega poseganja v njegove spremembe v interesu določenih državnih struktur. V sestavku posebej razmišljam…

Institucionalne nepravičnosti skrivajo politične odločitve

V sodobni družbi igrajo v vseh segmentih pomembno vlogo institucije, kot nosilci določene oblasti ali dejavnosti oziroma nadzora, ki so vedno več ali manj povezane z državo oziroma politiko in odsevajo tudi na področju prisilnega prava (ius imperii). Institucija, po naravi stvari, ne more imeti tistih občutij, ki jih ima človek kot posameznik. Če posameznik…

Pozdravljamo  predlog Državnega odvetništva za presojo ustavnosti ZOKIPOSR

Na spletnih straneh IZOP-Inštitut zavarovalništvo in pravo v Mariboru je objavljeno več razmišljanj o spornih določbah Zakona o  odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR), ki  je sprejet v novembru leta 2021 s številnimi amandmaji. Posebej je v dosedanjih diskusijah bilo govora…

Pohvala Okrožnemu sodišču v Kranju

Na  družbenih omrežjih  Facebooku  in Linkedln-u  ter na  spletni strani IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru ( https://zavarovanje-osiguranje.eu)  me spremlja več kot 20.000  bravcev in sem vesel njihovih številnih odzivov  zlasti mojih bivših študentov/tk in kolegov pravnikov/ nic. Domnevam, da moje objave berejo tudi na sodiščih, glede na  naslednje  zanimivo ravnanje  Okrožnega sodišča v…

Nepričakovane dodatne ovire do odškodnine

Pred kratkim sem na spletni strani Inštituta za zavarovalništvo in pravo – IZOP  Https://zavarovanje-osiguranjeu )  objavil  odgovor predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru,  ki je odgovorila na vprašanje   IZOP-a pod kakšnimi pogoji lahko družbeniki izbrisanih družb v obdobju 1999-2008 , vpogledajo v arhivu sodišča v zvezi s postopki izbrisa družb pred dvajsetimi leti.  V odgovoru predsednice…