Pohvala Okrožnemu sodišču v Kranju

Na  družbenih omrežjih  Facebooku  in Linkedln-u  ter na  spletni strani IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru ( https://zavarovanje-osiguranje.eu)  me spremlja več kot 20.000  bravcev in sem vesel njihovih številnih odzivov  zlasti mojih bivših študentov/tk in kolegov pravnikov/ nic. Domnevam, da moje objave berejo tudi na sodiščih, glede na  naslednje  zanimivo ravnanje  Okrožnega sodišča v…

Nepričakovane dodatne ovire do odškodnine

Pred kratkim sem na spletni strani Inštituta za zavarovalništvo in pravo – IZOP  Https://zavarovanje-osiguranjeu )  objavil  odgovor predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru,  ki je odgovorila na vprašanje   IZOP-a pod kakšnimi pogoji lahko družbeniki izbrisanih družb v obdobju 1999-2008 , vpogledajo v arhivu sodišča v zvezi s postopki izbrisa družb pred dvajsetimi leti.  V odgovoru predsednice…

ZAKONODAJALEC NE MARA ODVETNIKOV?

UVOD Odvetniki in njihova odvetniška zbornica se opravičeno razburjajo na najnovejši poskus slovenskega zakonodajalca, da odvrne ljudi od odvetniške pravne pomoči.  Po 22.letih prizadevanja ozke skupine ljudi, je zakonodajalec le priznal, da je država odgovorna škodo povzročeno sprejetjem Zakona o finančnem  poslovanju podjetij 1999.leta,ki je  administrativno izbrisal okoli 20 tisoč družb in ex lege prenesel…

DOSTOP DO DOKUMENTACIJE ZA UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE ZA IZBRISANE DRUŽBE V OBDOBJU 1999-2008

Na IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru se obračajo mnogi družbeniki nasilno izbrisanih gospodarskih družb v obdobju med letoma 1999 – 2008, ki imajo pravico na podlagi novega Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR) uveljavljati delno odškodnino za…

Namerno zavajanje poslancev Državnega zbora?

V preteklih 22. letih sem o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) iz leta 1999 napisal več kot 200 člankov in referatov, imel desetine predavanj, vendar sem danes odkril, da je bil ZFPPod sprejet pod zanimivimi spornimi okoliščinami, po hitrem postopku, z veliko stopnjo zavajanja poslancev. To sem ugotovil na podlagi časopisnega članka v Večeru…

Prvič po 22. tih letih jasna obsodba napak pravosodja in zakonodajalca

Dne 9.5.2021 se v prostorih Državnega sveta prvič slišala beseda obsojanja napak pravosodja, kateremu je sledil zakonodajalec z nerazumnim  in nesorazmernim kaznovanjem podjetnikov, ki so zaupali v zakon, da kot družbeniki in delničarji odgovarjajo za  obveznosti   družbe le svojim vložkom ne pa tudi  zasebnim premoženjem. Da je Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz 1999 leta…