Polnoletnost Davčno-finančne prakse

Če prelistamo izdane številke časopisa preteklih let ugotavljamo, da je v časopisu sodelovala vrsta do takrat neznanih avtorjev. Kot glavni odgovorni urednik v preteklih letih in tudi nosilec ideje o izhajanju tovrstnega časopisa ugotavljam, da smo vsi tisti, ki smo se navdušili nad to idejo, zadovoljni.