Predlog zakona o odpravi krivic družbenikom izbrisanih družb

Uvodna pojasnika in vabilo za pripombe Včeraj  27. 5. 2021 je  na svoji 47.seji Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Državnega sveta ob prisotnosti predstavnikov Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (CINIP) (Janez MOHORIČ in Šime IVANJKO) obravnavala Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999…