POSTANITE ČLAN

IZOP – Inštitut za zavarovalništvo in pravo je nepridobitni zasebni zavod, ki se ukvarja z raziskavami, s poslovnim svetovanjem s področja zavarovalništva, izobraževanjem pravnih in fizičnih oseb in publicistično dejavnostjo ter z organiziranjem in vodenjem posebne strokovne knjižnice s področja zavarovalništva in prava.

Vabimo Vas, da postanete član IZOP – Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru.

Član je lahko vsaka pravna oseba (gospodarska družba, zavod, društvo, zadruga in dr.), zasebnik (nosilec svobodnega poklica), podjetnik posameznik in fizična oseba kot potrošnik.

S podpisom pogodbe o članstvu, v kateri so podrobneje opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih strank ter pravice, obveznosti in odgovornosti inštituta, se IZOP zavezuje članom nuditi krajše pravne nasvete s področja zavarovalništva in gospodarskega prava (odškodninsko pravo, statusno pravo, menično pravo, insolvenčno pravo in drugo).

Član ima v skladu s pogodbo pravico dostopa do vseh objavljenih strokovnih tekstov na portalu, popust pri nakupu knjig in pri raznih oblikah izobraževanja.

Na spletnem portalu IZOP lahko člani po posebnem dogovoru objavljajo poslovna obvestila.

IZOP članom zagotavlja strokovne storitve s svojimi pogodbenimi in drugimi svetovalci – strokovnjaki za posamezna področja.

Minimalna članarina je 100,00 EUR brez DDV letno (dostop do vseh objavljenih strokovnih tekstov in nasvetov na portalu), ostale pravice v skladu s pogodbo pa član pridobi s podpisom pogodbe.

Več informacij pridobite na institut@zavarovanje-osiguranje.eu.

Z namenom pomagati članom, IZOP v skladu s pogodbo nudi naslednje storitve:

 • Prvo pravno informacijo pravnih vidikih določenega življenjskega dogodka ali razmerja.
 • Pregled pravne dokumentacije in izdelava pravnega mnenja s področja zavarovalništva in gospodarskega, meničnega, odškodninskega in insolvenčnega prava.
 • Napotitev kako ukrepati pri zavarovanju svojih pravic v raznih postopkih.
 • Svetovanje pri izbiri odvetnika in pomoč pri zapletenih pravnih vprašanjih s področja, s katerim se ukvarja IZOP.
 • Svetovanje pri izbiri zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika.
 • Predhodno pravno mnenje pred začetkom reševanja spornih vprašanj pred sodiščem ali drugimi organi.
 • Spremljanje člana v sodnih, upravnih in drugih postopkih.
 • Svetovanje v zavarovalnih poslih in pri uveljavljanju zavarovalnin in odškodnin pri zavarovalnicah in dr.
 • Prvo svetovanje na različnih pravnih področjih. Svetovanje nudijo pravniki specialisti in večletnimi izkušnjami na posameznem področju.
 • Pomoč in svetovanje pri zbiranju potrebne literature za raziskovalce, udeležence v izobraževalnem procesu za preizkus znanja in priprave seminarskih, diplomskih in drugih nalog s področja prava in zavarovalništva.
 • Pomoč in svetovanje pri navezovanju poslovnih stikov doma in v tujini.
 • Organiziranje svetovanja in delavnic za posameznega člana oziroma skupine udeležencev, ki jih član vključi v posamezne oblike svetovanja.
 • Nudenje prostorov za poslovne sestanke in srečanja za manjše skupine udeležencev v centru mesta Maribor, Trg svobode 3.
 • Izposoja strokovne literature (zavarovalništvo, gospodarsko pravo, menično pravo, odškodninsko pravo, insolvenčno pravo) iz biblioteke IZOP (cca. 5.500 bibliografskih enot) in iz specializiranih bibliotek poslovnih partnerjev IZOP doma in v tujini.
 • Reklamni oglasi na spletni strani IZOP in objavljanje strokovnih ocen o določenem zavarovalnem produktu.

Prijavnica za članstvo


[contact-form-7 404 "Not Found"]

Naši člani

BTC
Svijet osiguranja
Vzajemna