Ustavno sodišče o pomenu izvedeniških mnenj, ki jih predložijo stranke v sodnih postopkih

Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre pri zavarovalništvu za enostavno stroko, pa praksa kaže, da se vedno znova odpirajo sporna vprašanja v zvezi reševanjem zavarovalnih primerov. Po nekaterih podatkih je okoli 40 % civilnih sporov na sodiščih posredno ali neposredno povezanih z zavarovalno strokovnimi vprašanji. S spornimi vprašanji imajo težave tudi sodniki in…