Načrtovanje v starosti

Dokler je človek v aktivnem delovnem razmerju, mu predvsem delo določa potek dneva, tedna, meseca in leta. Določa mu na primer, kdaj mora vstati in iti od doma, koliko časa dela, kdaj se vrača domov, kdaj počiva, kdaj ima proste dneve, kdaj gre lahko na dopust itd. Številnim zaposlenim se zdi samoumevno, da je človek…

Improvizirani dodatki življenja v starosti

Bistvena sestavina človekovega življenja so spremembe. Ena od težjih zahtev človeku je nenehno prilagajanje spremembam. Posebej to velja v starosti, ki zahteva številne prilagoditve in je ena od največjih sprememb, gledano s celote človekovega življenja. Te spremembe so notranje in zunanje in jih opredeljujemo kot improvizirani dodatki v starosti. Na splošno so to prilagoditve in…

Zakaj si starejši ne upajo biti srečni?

To vprašanje mi je zastavil starejši znanec, ki prebira moja razmišljanja o starosti, kot pripravo za knjigo. Vprašanje me je res presenetilo. Ko pa sem razmišljal, sem ugotovil, da starejši po splošnem mnenju socialnega okolja nismo srečni, ali pa si res ne upamo biti. Številni avtorji, ki raziskujejo in objavljajo knjige in strokovne članke o…

Neugodna telesna in srečna duhovna starost …

Ni mogoče določiti natančne stopnje telesnega, duševnega in duhovnega stanja staranja, glede na to, da so različne osebne izkušnje posameznika in da so odvisne tudi od različnih zunanjih okoliščin in prepričanj v družbenem okolju. Pri posamezniku so pomembna osebna prepričanja, kultura, verska ali duhovna praksa ter individualni razvoj. Spreminjanje telesnega stanja starosti je vidno okolju…

Obremenjujoč »sindrom pomočnika«

V starosti se pogosto srečujemo z obremenjujočim sindromom pomočnika. To je stanje telesne in psihične izčrpanosti zaradi pretirane skrbi za druge, ki se pogosto pojavlja pri poklicih, ki so pri opravljanju storitev usmerjeni v delo z ljudmi in za ljudi, kot je npr. (meni najbolj poznan) poklic pravnika. Pravnik naj bi pomagal ljudem pri urejanju medosebnih odnosov. Znano…

Notranji mir kot pogoj za lepo starost

V razgovorih z mojimi sovrstniki se pogosto srečujemo z vprašanjem, kako naj ohranimo svoj notranji mir in česa se moramo izogibati, da bi ohranili splošno dobro počutje, do katerega nam je zlasti v pozni starosti posebej mar. Za ohranjanje notranjega miru in splošnega dobrega počutja je koristno izogibati se določenim vzorcem vedenja in situacijam, predvsem…

Ozadje preoblikovanja Vzajemne v delniško družbo

V ozadju vseh postopkov v zvezi s preoblikovanjem Vzajemne zdravstvene zavarovalnice v delniško družbo je njeno olastninjenje oziroma nakup s strani skupine finančnih institucij in oseb funkcionalno imensko pomembnih osebnosti. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je samo povod, ker ukinitev ni povezana s preoblikovanjem zavarovalnice v delniško družbo. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sploh ni sporna in…

Prizadevanje za neskončno materialno rast?

Ob izteku leta in začetku novega delamo bilanco predvsem z vidika, ali smo v preteklem letu tako ali drugače rasli na različnih področjih. Predvsem nas zanima kvantiteta materialne rasti, ki jo prikazujemo skozi različne statistične podatke. V družbi kot celoti smo obsedeni z gospodarsko rastjo tako v preteklosti kot v bodočnosti. Vsak dan poslušamo v…