Medicina in pravo

Ob današnjem (24.3.2022) začetku 31. srečanja pravnikov in  zdravnikov v okviru tradicionalnega mednarodnega posvetovanja »Medicina in pravo« objavljamo razmišljanja o srečanju pravnikov in zdravnikov pred 27. leti prof. dr. Šime Ivanjka, sicer pobudnika ideje organiziranja mariborskih razgovorov pravnikov z zdravniki, ekonomisti in novinarji. Srečanje pravnikov in zdravnikov v Mariboru bi lahko opredelili, kot “mariborske razgovore”…

Napačno razumevanje pomena strokovnih pravnih mnenj

Naknadna opomba k izvirnemu zapisu: Vsi obdolženi, omenjeni v tem zapisu, so bili na prvi stopnji nepravnomočno oproščeni. Prikaži prispevek Izvirnik zapisa z dne 5.2.2020: Opozorili so me, da je mariborski časopis Večer pred dnevi  objavil informacijo, da je  v znanem medijsko odmevnem razvpitem kazenskem postopku »pravnik Šime Ivanjko predložil sodišču pravno mnenje v korist…

Kdo je rušil reševanje Tama?

Ob slučajnem srečanju z upokojencem TAM-a Maribor mi je očital tudi moje domnevno škodljivo sodelovanje pri uničenju TAM-a in se pri tem skliceval na medijska poročila zlasti mariborskega časopisa Večer iz časov agonije Tama v 90. letih preteklega stoletja.Ker se še vedno v javnosti povezuje moje ime s stečajem TAM-a v negativni luči, sem se…

Podjetniška škoda zaradi napake zakonodajalca, ki se ne želi posvetovati z strokovnjaki

Na  IZOP-Inštitutu za zavarovalništvo in pravo v Mariboru že nekaj mesecev proučujemo nekaj stečajev v Mariboru in kazenskih ter civilnih postopkov, kateri so vzročno povezani s hudo napako slovenskega zakonodajalca (beri; nekaterih poslancev, ki nikoli niso videli podjetja od znotraj). Gre za  obdobje začetka znane podjetniške krize v gospodarstvu med leti 2010-2014, ko so nekateri…

»Mariborski model« izsiljevanja dolžnikov

V poslovnem svetu je vedno več dolžnikov kot upnikov. Družbeno okolje in mediji se predvsem ukvarjajo z dolžniki in jih prikazujejo kot slabe ljudi, ki jim je mesto v zaporu. V podjetništvu lahko vsak postane dolžnik tudi zaradi objektivnih razlogov ali pa zaradi želje, da pomaga drugemu kot porok s podpisom menice ali hipoteko, oziroma…

Zavarovalništvo kot terra ignota (razmišljanja ob prvi disertaciji o zavarovanju odgovornosti)

Pred 45 leti je Šime Ivanjko kot prvi v Sloveniji na Pravni fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom znanega prof. dr. Stojana Cigoja obranil doktorsko disertacijo »Zavarovanje odgovornosti OZD[1]«. To je bila prva disertacija v slovenskem jeziku iz tega področja po drugi svetovni vojni. Tudi v jugoslovanskem merilu je isti avtor objavil prvo širšo in poglobljeno…

Pohvala Višjemu sodišču v Mariboru in kritika slovenskemu pravnemu sistemu

Za slovensko pravo in delo sodišč je sodba Sodišča EU v Luxembourgu  v zadevi C‑407/18 z dne 26.6.2019 posebej zanimiva zaradi »hrabrosti« Višjega sodišča v Mariboru, da je podvomilo v pravno veljavnost bančnih pogodbenih določb o izvršbi terjatve na podlagi pogodbe o hipotekarnem kreditu, sklenjene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in vložilo predlog za…

Osnovna informacija o trenutnem stanju izbrisanih pravnih oseb v obdobju 1999-2011

Prav na današnji dan je bil pred 20. leti ustanovljen C.I.N.I.P. – Civilna iniciativa nasilno izbrisanih podjetij, v katero se združujejo družbeniki in delničarji kapitalskih družb, ki so jim sodišča na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) 1999 izbrisala njihova podjetja iz sodnega registra in prenesla obveznosti na ustanovitelje, družbenike in delničarje. Po podatkih CINIP-a…

Zavarovalna pismenost starostnikov – 65+

Slovensko društvo zavarovancev – SDZ je sodelovalo v koordinaciji s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru  pri izvedbi projekta ŠIPK. ŠIPK je projekt, v katerem so sodelovali študentje iz različnih fakultet, kot tudi različnih stopenj študija. V izvedbi projekta sta sodelovali, kot  pedagoška mentorica izr. prof. dr. Suzana Kraljić PF UNI MB in kot strokovna sodelavka…