Postal sem upokojenec (pika ali podpičje)?

Pred dnevi mi je moj dobri znanec poslal kratko sporočilo: »Postal sem upokojenec.«Kratko sem mu odgovoril: »Napaka pri zapisu, dragi moj prijatelj. Pravilno bi moral zapisati: »Postal sem upokojenec; …«).Ker ve, da mi znanje slovenščine ni nekaj, s čimer bi se lahko hvalil, me je poklical, naj mu pojasnim moj odgovor, zakaj je storil slovnično…

Načelo recipročnega delovanja …

V teh dneh zaključujem svoja razmišljanja o starosti in smrti. Prebiram številne misli in sporočila priljubljene slovenske pisateljice Mance Košir, ki je ostala v spominu starejše, zlasti hrvaške generacije kot filmska igralka v več filmih, med katerimi je ostal najbolj v spominu “Breza”, režiserja Anteja Babaje iz leta 1967, v katerem je utelesila tragični lik…

Zavedanje, kaj je v življenju pomembno…

Ko prebiramo poučne knjige o tem, kako naj živimo, nam je vedno svetovano, da je treba živeti tukaj in zdaj, namesto da se oklepamo preteklosti ali razmišljamo o prihodnosti, in da moramo ugotoviti, kaj je resnično pomembno za naše brezskrbno življenje. To se sicer zelo lepo sliši, vendar kaj to v osnovi pomeni in ali…

Kaj bi povedali študentom?

Glede na to, da sem bil več desetletij aktivno vključen v študentsko problematiko študija prava (najprej kot izredni študent, kasneje pa kot redno zaposlen, kot predavatelj in večkratni dekan), sem vedno tudi objavljal v medijih in v strokovnih publikacijah razna razmišljanja o študentih in o vprašanjih študija. Večkrat sem o tej problematiki poročal na tradicionalnih…

Odnos do upokojenih profesorjev (13)

V zadnjih letih je zaznamovalo gibanje za spremembo odnosa univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih organizacij do upokojenih profesorjev. Zaradi pogojev upokojevanja morajo mnogi profesorji zapustiti svoje predavalnice po 65. letu starosti, pri čemer se pozablja, da je prav to obdobje pri profesorju eno najpomembnejših z vidika akumulacije znanj in izkušenj, ki bi lahko bile koristne ne samo…

Podjetniška identiteta pravniškega poklica (10)

Kar je v Sloveniji za pravniški poklic v zadnjih desetih letih posebej zaznavno, bo verjetno v bodoče še bolj prisotno. To je določena oblika komercializacije pravniškega poklica in njegovo vključevanje v operativno podjetniško poslovanje. V preteklosti so pravniki nastopali v podjetniških timih zgolj kot pravniki in so bili svetovalci nosilcem gospodarskih dejavnosti. Vendar se vse…

Nisem sposoben za študij prava? (4)

Ob neuspešnem izpitu sem pogosto slišal: »Tega ne morem«, »Nisem za pravo«, »Nikoli ne bom opravil tega izpita« in podobno. Priznam, da nisem bil prepričan v resničnost te izjave, vendar sem to poskušal preveriti skozi razgovor, če se je študent odzval. Na tovrstne izjave smo bili profesorji pozorni zlasti pri prvih izpitih, kajti ni bila…

Splošno o študiju prava (1)

Na področju visokega in univerzitetnega izobraževanja se v tem mesecu začenjajo postopki javnega informiranja zainteresiranih bodočih študentov o možnostih študija. Srednješolci oziroma maturanti razmišljajo in primerjajo različne programe pri izbiri ali pri odločanju o tem, na kateri študij bi se bilo, glede na njihove sposobnosti, interese in druge lastnosti, primerno vpisati in nadaljevati študij. Mnogim…

Družbena skrb za starejše-pozitivni pristop

Pred dnevi sem prejel od neznane »FB prijateljice« zelo zanimiva obsežnejša razmišljanja o družbeni skrbi za starejše osebe, kot odziv na moja pogosto kritična razmišljanja o položaju starejših v naši družbi. Gospa prikazuje primere dobre prakse pozitivnega pristopa k skrbi za starejše v določeni ožji lokalni skupnosti. Veseli me in sem hvaležen spoštovani gospe za odziv…