ZAKONODAJALEC NE MARA ODVETNIKOV?

UVOD Odvetniki in njihova odvetniška zbornica se opravičeno razburjajo na najnovejši poskus slovenskega zakonodajalca, da odvrne ljudi od odvetniške pravne pomoči.  Po 22.letih prizadevanja ozke skupine ljudi, je zakonodajalec le priznal, da je država odgovorna škodo povzročeno sprejetjem Zakona o finančnem  poslovanju podjetij 1999.leta,ki je  administrativno izbrisal okoli 20 tisoč družb in ex lege prenesel…

Skrita nevarnost v zavarovalnih izključitvenih klavzulah

V Franciji je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek upravičencev iz življenjskega zavarovanja očeta, ki je umrl zaradi posledic cepljenja proti covidu-19. V obrazložitvi svoje sodbe se sodišče sklicuje na določbo v zavarovalnih pogojih, ki izključuje kritje smrti, ki je povezana z nepreverjenimi metodami zdravljenja. Po mnenju sodišča je cepljenje proti covidu-19 nepreverjena metoda in dodaja, da…

STARE IDEJE ZA NOVO  2022 LETO

Uvod Nekaj tednov v objemu korone, kljub trikratnemu cepljenju, sem ležal v postelji in večkrat obiskoval urgentni center UKC v Mariboru. Občudoval sem skrbnost medicinskega osebja in njihovo dobro organizacijo dela z velikim številom pacientov. Oboleli za kovidom-19 smo res hvaležni zdravnikom in medicinskim sestram ne samo za strokovno obravnavo naših zdravstvenih težav, temveč zlasti…

DOSTOP DO DOKUMENTACIJE ZA UVELJAVLJANJE ODŠKODNINE ZA IZBRISANE DRUŽBE V OBDOBJU 1999-2008

Na IZOP-Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru se obračajo mnogi družbeniki nasilno izbrisanih gospodarskih družb v obdobju med letoma 1999 – 2008, ki imajo pravico na podlagi novega Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR) uveljavljati delno odškodnino za…

Pravo in avtopoeza

Pravo spremlja človeka od rojstva do smrti, pa tudi glede njegovega premoženja po njegovi smrti, je v osnovi neznanka, saj nimamo jasno opredeljene definicije prava. Res je, da obstajajo različne definicije, vendar nobena od definicij ne ponuja odgovor na vsa vprašanja, ki se povezujejo s pravom. V osnovi je pravo skupek družbenih norm, ki ureja…

Namerno zavajanje poslancev Državnega zbora?

V preteklih 22. letih sem o Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) iz leta 1999 napisal več kot 200 člankov in referatov, imel desetine predavanj, vendar sem danes odkril, da je bil ZFPPod sprejet pod zanimivimi spornimi okoliščinami, po hitrem postopku, z veliko stopnjo zavajanja poslancev. To sem ugotovil na podlagi časopisnega članka v Večeru…

Prvič po 22. tih letih jasna obsodba napak pravosodja in zakonodajalca

Dne 9.5.2021 se v prostorih Državnega sveta prvič slišala beseda obsojanja napak pravosodja, kateremu je sledil zakonodajalec z nerazumnim  in nesorazmernim kaznovanjem podjetnikov, ki so zaupali v zakon, da kot družbeniki in delničarji odgovarjajo za  obveznosti   družbe le svojim vložkom ne pa tudi  zasebnim premoženjem. Da je Zakon o finančnem poslovanju podjetij iz 1999 leta…

Zakaj smo pred 30. leti ustanovili Zavarovalnico Prima d. d. (danes Grawe d.d.)?

Ob koncu 80. let preteklega stoletja sem opravljal funkcijo predsednika Združenja zavarovalnic Jugoslavije. V tem obdobju je vrsta nemških in avstrijskih zavarovalnic nelegalno sklepala življenjska zavarovanja v Jugoslaviji, kar je bilo v nasprotju z zakonom. Takrat sem na nezakonitost javno opozarjal na TV in v časopisih. Bil sem tarča napadov takratnih samooklicanih zastopnikov omenjenih tujih…