Pomanjkanje spominske dividende pri starejših

Današnja mlajša generacija se veliko pogovarja o dividendah, ki jih prinašajo finančne in druge naložbe. Starejša generacija je nezadovoljna, ker ni ustvarjala finančnih in drugih podlag za pridobivanje dividend v starosti. Starejši generaciji je znano, kako je v socializmu ob koncu 60-ih let preteklega stoletja, zaradi ideoloških nasprotij, klavrno končal poskus zagotoviti starejšim določene oblike…