SPORNO SKLEPANJE ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI »CLAIMS MADE« ?

Klavzula »CLAIMS MADE«, ki jo uporabljajo slovenske zavarovalnice pri zavarovanju poklicne odgovornosti, da bi opredelile zavarovalni primer pri tej vrsti zavarovanja, je sporna, saj je v nasprotju s prisilnimi določbami Obligacijskega zakonika (OZ). Zavarovalnice so klavzulo CLAIMS MADE uvedle v naš sistem iz anglosaksonskega pravnega področja (claims made basis liability coverage insurance), kjer je velik…

Podrobnosti

Ustavno sodišče o pomenu izvedeniških mnenj, ki jih predložijo stranke v sodnih postopkih

Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre pri zavarovalništvu za enostavno stroko, pa praksa kaže, da se vedno znova odpirajo sporna vprašanja v zvezi reševanjem zavarovalnih primerov. Po nekaterih podatkih je okoli 40 % civilnih sporov na sodiščih posredno ali neposredno povezanih z zavarovalno strokovnimi vprašanji. S spornimi vprašanji imajo težave tudi sodniki in…

Podrobnosti