Zavarovalništvo potrebuje raziskave v enaki meri kot druga gospodarska področja

Sodobno zavarovalništvo omogoča številne možnosti za kakovostno in cenejše zavarovanje premoženja in oseb. Pri tem je treba omeniti, da zavarovalnice niso vedno zainteresirane za nove sodobne in za zavarovance cenejše ter kakovostnejše oblike zavarovanj. Zavest o nasprotju interesov med zavarovanci in zavarovalnicami je v javnosti premalo je prisotna. Zavarovanci so tisti, ki morajo iskati nove…

Podrobnosti

NOVOST: Novi pristopi na področju ureditve distribucije zavarovanj

Nova Direktiva o distribuciji zavarovanj (Insurance Distribution Directive); (v nadaljevanju IDD) prinaša številne novosti za vse vrste prodaje zavarovalnih storitev in za vse udeležence na zavarovalnem trgu. To je akt, ki je nastajal več let in je v oblikovanju njegove vsebine, posredno ali neposredno, sodelovalo tisoč zavarovalnih svetovno znanih strokovnjakov in institucij. IDD v osnovi…

Podrobnosti

SPORNO SKLEPANJE ZAVAROVANJA POKLICNE ODGOVORNOSTI »CLAIMS MADE« ?

Klavzula »CLAIMS MADE«, ki jo uporabljajo slovenske zavarovalnice pri zavarovanju poklicne odgovornosti, da bi opredelile zavarovalni primer pri tej vrsti zavarovanja, je sporna, saj je v nasprotju s prisilnimi določbami Obligacijskega zakonika (OZ). Zavarovalnice so klavzulo CLAIMS MADE uvedle v naš sistem iz anglosaksonskega pravnega področja (claims made basis liability coverage insurance), kjer je velik…

Podrobnosti

Ustavno sodišče o pomenu izvedeniških mnenj, ki jih predložijo stranke v sodnih postopkih

Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre pri zavarovalništvu za enostavno stroko, pa praksa kaže, da se vedno znova odpirajo sporna vprašanja v zvezi reševanjem zavarovalnih primerov. Po nekaterih podatkih je okoli 40 % civilnih sporov na sodiščih posredno ali neposredno povezanih z zavarovalno strokovnimi vprašanji. S spornimi vprašanji imajo težave tudi sodniki in…

Podrobnosti