Nova vizija zavarovalništva

Zavarovalništvo je pred novimi izzivi. Zavarovalništvo, takšno kot ga poznamo, odhaja v zgodovino in bo  treba na področju zavarovalništva razviti sodobno misel ter prilagoditi novim okoliščinam tudi organizacijo zavarovalništva in poslovanje zavarovalnic. Zlasti pa treba oblikovati nove partnerske odnose z zavarovalci. Ne bi bilo primerno opisovati vsega, kar se je dogajalo v preteklih dvajsetih letih…

Podrobnosti

Potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih distributerjev

V Zvezni Republiki Nemčiji ugotavljajo, da se vsako leto povečuje potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Po podatkih, ki so objavljeni na Fermincija.de je v preteklem letu 51% vseh nemških zavarovalnih posrednikov (maklerjev) potrebovalo podporo pravnih institucij, predvsem odvetnikov. Pred petimi leti je ta obseg iskanja pravne pomoči potrebovalo le 3% posrednikov. Posredniki…

Podrobnosti

Znižanje izplačil na podlagi fond polic

Po informacijah, ki jih objavlja Fermincia.de, nemška zavarovalnica Allianz in švicarska zavarovalnica Zürich znižujeta predvidena izplačila zavarovancem pri fond policah in drugih policah, katerih izplačila so odvisna od naložbenih polic. To je posledica nizkih obresti pri finančnih naložbah. Zavarovanci bodo sprejeli nižje rente kot je to bilo dogovorjeno ali pa predvideno pri sklepanju konkretnega zavarovanja.…

Podrobnosti

Načelo vzajemnosti je temelj zavarovalništva

Načelo vzajemnosti je znano civilizacijsko načelo, ki temelji na zavesti skupnosti in medsebojne samopomoči ter zadružništva. Prvotne oblike zavarovanje v civilizaciji sploh so temeljile na ideji vzajemne medsebojne pomoči. Pogoj za možnost uveljavljanja vzajemnega zavarovanja je primerjalna nevarnost, ki lahko ogroža posameznega člana družbe za vzajemno zavarovanje. Načelo vzajemne medsebojne pomoči, ki je podlaga za…

Podrobnosti

Izšel je tematski zbornik mednarodnega značaja “Nadomestilo škode in zavarovanje – sodobni izzivi”

Septembra 2016 je izšel tematski zbornik mednarodnega značaja “Nadomestilo škode in zavarovanje – sodobni izzivi”. Na strani 314 je objavljen tudi članek programskega vodje IZOP-a, prof. dr. Šime Ivanjka, o zavarovanju AO-plus kot dodatnem zavarovanju odgovornosti v prometu. Celoten zbornik je zelo zanimiv in vreden branja ter je na voljo v knjižnici našega inštituta.  …

Podrobnosti

Posledice zamude pri plačilu premije – Sporne razlage zavarovalnic in sodišč 937. člena OZ

Uvod Višje sodišče v  Ljubljani je s pravnomočno sodbo št. VLS II Cp 1070/2014 zavrnilo tožbeni zahtevek zavarovalnice za plačilo zavarovalne premije za čas, ko je sicer po mnenju zavarovalnice zavarovalna pogodba bila veljavna, ni pa bila plačana druga ali ena od naslednjih premij. Zavarovalnica je terjala plačilo premije za obdobje, ko je zavarovalec izgubil…

Podrobnosti

Novi pristopi prodaje zavarovanj

Leto  2016 bo v zgodovini zavarovalništva ostalo zapisano kot začetek novega razvojnega cikla na področju opravljanja zavarovalnih storitev, zlasti glede njihove prodaje na zavarovalnem trgu. V začetku tega leta je po večletnih pripravah sprejeta  nova  Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (v nadaljevanju; (direktiva 2016/97).[1] Urejanje distribucij zavarovalnih…

Podrobnosti

Razlaga zavarovalne pogodbe in obveščanje zavarovalca o vsebini zavarovalnega razmerja

V zvezi s spornimi vprašanji o pomanjkljivem obveščanju zavarovalcev pri sklepanju življenjskih ter zlasti naložbenih zavarovanjih, ki so se pojavila pred kratkim, se v praksi zastavljajo vprašanja kako razlagati zavarovalno pogodbo oziroma njeno vsebino zavarovalcu. Razlaga vsebine pogodbenega razmerja oziroma obveščanje zavarovalca pred sklenitvijo pogodbe je večplastno vprašanje, ki zadeva splošna pravila jasnega izražanja in…

Podrobnosti