Nova vizija zavarovalništva

Zavarovalništvo je pred novimi izzivi. Zavarovalništvo, takšno kot ga poznamo, odhaja v zgodovino in bo  treba na področju zavarovalništva razviti sodobno misel ter prilagoditi novim okoliščinam tudi organizacijo zavarovalništva in poslovanje zavarovalnic. Zlasti pa treba oblikovati nove partnerske odnose z zavarovalci. Ne bi bilo primerno opisovati vsega, kar se je dogajalo v preteklih dvajsetih letih…

Podrobnosti

Potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih distributerjev

V Zvezni Republiki Nemčiji ugotavljajo, da se vsako leto povečuje potreba po pravnem svetovanju zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Po podatkih, ki so objavljeni na Fermincija.de je v preteklem letu 51% vseh nemških zavarovalnih posrednikov (maklerjev) potrebovalo podporo pravnih institucij, predvsem odvetnikov. Pred petimi leti je ta obseg iskanja pravne pomoči potrebovalo le 3% posrednikov. Posredniki…

Podrobnosti

Znižanje izplačil na podlagi fond polic

Po informacijah, ki jih objavlja Fermincia.de, nemška zavarovalnica Allianz in švicarska zavarovalnica Zürich znižujeta predvidena izplačila zavarovancem pri fond policah in drugih policah, katerih izplačila so odvisna od naložbenih polic. To je posledica nizkih obresti pri finančnih naložbah. Zavarovanci bodo sprejeli nižje rente kot je to bilo dogovorjeno ali pa predvideno pri sklepanju konkretnega zavarovanja.…

Podrobnosti

Načelo vzajemnosti je temelj zavarovalništva

Načelo vzajemnosti je znano civilizacijsko načelo, ki temelji na zavesti skupnosti in medsebojne samopomoči ter zadružništva. Prvotne oblike zavarovanje v civilizaciji sploh so temeljile na ideji vzajemne medsebojne pomoči. Pogoj za možnost uveljavljanja vzajemnega zavarovanja je primerjalna nevarnost, ki lahko ogroža posameznega člana družbe za vzajemno zavarovanje. Načelo vzajemne medsebojne pomoči, ki je podlaga za…

Podrobnosti