ZZavar vs. ZZavar-1 (1.del)

Uvod S 1. 1. 2016 je začel veljati prenovljeni Zakon o zavarovalništvu, ki je bil prvič sprejet leta 2000 (Ur. l. 13/00) in je bil do prenovitve leta 2015 tako ali drugače spremenjen kar 19x. Prenovljeni Zakon o zavarovalništvu je poimenovan v Zakon o zavarovalništvu 1 (ZZavar-1), Stalna praksa našega zakonodajalca je, kadar gre za…

Podrobnosti

Znižanje izplačil na podlagi fond polic

Po informacijah, ki jih objavlja Fermincia.de, nemška zavarovalnica Allianz in švicarska zavarovalnica Zürich znižujeta predvidena izplačila zavarovancem pri fond policah in drugih policah, katerih izplačila so odvisna od naložbenih polic. To je posledica nizkih obresti pri finančnih naložbah. Zavarovanci bodo sprejeli nižje rente kot je to bilo dogovorjeno ali pa predvideno pri sklepanju konkretnega zavarovanja.…

Podrobnosti

Zavarovalništvo pred civilizacijskimi izzivi (Namesto ohranjanja materialnih dobrin naj bi zavarovalništvo zagotavljalo nematerialne vrednote življenja)

Zavarovanje je kot dejavnostni pojav v družbi občutljivo in samo po sebi nevidno blago, ki se v obliki pravnega razmerja oblikuje kot konstrukt z materialno vsebino in se vključuje v področje opravljanja finančnih storitev. Kot pojem je zavarovanje zelo abstraktno in se težko pojasni na podlagi gramatikalne razlage in samo po sebi nima narave produkta,…

Podrobnosti

Zavarovalništvo potrebuje raziskave v enaki meri kot druga gospodarska področja

Sodobno zavarovalništvo omogoča številne možnosti za kakovostno in cenejše zavarovanje premoženja in oseb. Pri tem je treba omeniti, da zavarovalnice niso vedno zainteresirane za nove sodobne in za zavarovance cenejše ter kakovostnejše oblike zavarovanj. Zavest o nasprotju interesov med zavarovanci in zavarovalnicami je v javnosti premalo je prisotna. Zavarovanci so tisti, ki morajo iskati nove…

Podrobnosti

Zavarovalni posrednik kot odvetnik zavarovalca

Zgodovinsko gledano je bilo potrebno veliko časa, da se iz mase različnih posrednikov oziroma pomočnikov pri sklepanju zavarovanj izloči posebna skupina zavarovalnih strokovnjakov, ki v svojem imenu za svoj račun prevzemajo vlogo neposrednega organizatorja varstva zavarovalca pred zavarovalnico. Pri tem so bile uporabljene enake metode in oblike, ki jih poznamo pri opravljanju odvetniškega dela. Zavarovalni…

Podrobnosti