Prevzem odgovornosti za negotovost odločitev

V današnjem času moramo kot  posamezniki prevzeti odgovornost za svoje življenje in skrbeti za to, da v bodočnosti ne bomo  padli v krizo. V preteklosti smo si privoščili, da so z našim življenjem in tudi z bodočnostjo menedžirali za to posebej usposobljeni strokovnjaki, posebej na področju gospodarstva. V bodoče mora vsak posameznik postati lasten menedžer…

Pravna in moralna varnost v družbi in podjetništvu

Pojem pravne varnosti nam je znan že stoletja, v 21.stoletju pa bi se naj srečali tudi z uveljavljanjem nadgradnje pravne varnosti z moralno varnostjo, ki temelji na morali in etiki. V vsakodnevnem pogovornem jeziku pogosto zamenjujemo besedo morala z etiko, oboje pa povezujemo s pravom, pri čemer poudarjamo, da je pravo le nekaj drugega. Ravnanje…

Obveščanje in svetovanje ter razlaga nejasnih pojmov

V pravni literaturi, v pogodbenih razmerjih in tudi v zakonodaji,se pogosto uporabljata besedi obveščanje in svetovanje. Praviloma se obe besedi obravnavata kot sinonima, vendar je pravno terminološko, med besedo obveščanje oziroma informiranje ter besedo svetovanje, precejšnja razlika. Razlikovanje med obveščanjem in svetovanjem je predvsem pomembno na področju zavarovanja. Obveščanje zavarovanca ob sklenitvi zavarovalne pogodbe oziroma v…

Ustavite konje!

Dejstvo je, da živimo prehitro in površno. Naglica nas preganja na vsakem koraku. Znana je epizoda iz hrvaške literature; Voznik kočije, ki se mu je mudilo na cesti, je srečal starejšega človeka in ga povprašal koliko časa še potrebuje do določenega mesta. Starec mu je odgovoril; če boste hiteli, potrebujete 4 ure, če pa boste…