Teror dobrote

V sodobni družbi se človek na vseh področjih srečuje s terorjem dobrote. Vsi vedo svetovati kaj je dobro za posameznika, ne da bi posameznika kdo vprašal kaj pa on meni o tem. Tako religija obljublja srečo po smrti, politika po volitvah, kandidati za poroko po poroki, zavarovalništvo po nesreči.. Vendar nihče od tistih, ki obljublja…

Š. Ivanjko, Zavarovalno pravo, Maribor, 2009, stran 57.

Potrošniki se počasi zavedajo svojih pravic v zavarovalništvu in organizacije potrošnikov že zastavljajo vprašanja v zvezi z varstvom potrošnikov, zavarovancev v zavarovalnih pogodbah. Pričakovati je, da bodo potrošniki igrali pomembno vlogo pri izvajanju storitev. V tujini so potrošniki že organizirani v posebne organizacije, ki imajo izključni namen boriti se za pravico zavarovancev proti zavarovalnicam (glej…

Cit. po Š. Ivanjko, Zavarovalno pravo, Maribor, 2009, str. 56

Teoretiki poudarjajo, da živimo v civilizaciji rizika. Sedanja družba je vsak dan bolj ranljiva, kar terja nujnost prilagajanja našega življenja nevarnostim, ki prežijo na njo, na dolgi rok. Ni samo povezana s koncentracijo aktivnosti in urbanizacijo ali uporabo tehnologije, ki je vsak dan bolj kompleksna in nevarnejša, temveč je tudi plod paradoksov in strnjenosti sprememb…

Tehnični razvoj zavarovalništva

Zavarovalništvo je vedno pripravljeno nuditi korekture razvoju, bodisi da gre za tehnični ali človeški razvoj. Zanimivo je, da je zavarovalništvo v prejšnjih obdobjih pomagalo zlasti tehničnemu razvoju, saj je zakrilo ali pa vsaj omililo posledice pomanjkljivega tehničnega razvoja. Danes, ko je tehnični razvoj na višji ravni in zagotavlja domnevo, da nepredvideni škodni dogodki zaradi tehničnih…

O pravu in pravnikih

V zadnjem času je v medijih, v zvezi s sodbo Ustavnega sodišča v zadevi Patria, burja o tem, kako so pravo in pravniki nestrokovni, pristranski in odgovorni za stanje v družbi. O pravu in o vlogi pravnika ni mogoče govoriti izven konteksta družbenega okolja, v katerem pravniki in pravo deluje in v katerem živimo. V…