Prevzem odgovornosti za negotovost odločitev

V današnjem času moramo kot  posamezniki prevzeti odgovornost za svoje življenje in skrbeti za to, da v bodočnosti ne bomo  padli v krizo. V preteklosti smo si privoščili, da so z našim življenjem in tudi z bodočnostjo menedžirali za to posebej usposobljeni strokovnjaki, posebej na področju gospodarstva. V bodoče mora vsak posameznik postati lasten menedžer…

Pravna in moralna varnost v družbi in podjetništvu

Pojem pravne varnosti nam je znan že stoletja, v 21.stoletju pa bi se naj srečali tudi z uveljavljanjem nadgradnje pravne varnosti z moralno varnostjo, ki temelji na morali in etiki. V vsakodnevnem pogovornem jeziku pogosto zamenjujemo besedo morala z etiko, oboje pa povezujemo s pravom, pri čemer poudarjamo, da je pravo le nekaj drugega. Ravnanje…

Obveščanje in svetovanje ter razlaga nejasnih pojmov

V pravni literaturi, v pogodbenih razmerjih in tudi v zakonodaji,se pogosto uporabljata besedi obveščanje in svetovanje. Praviloma se obe besedi obravnavata kot sinonima, vendar je pravno terminološko, med besedo obveščanje oziroma informiranje ter besedo svetovanje, precejšnja razlika. Razlikovanje med obveščanjem in svetovanjem je predvsem pomembno na področju zavarovanja. Obveščanje zavarovanca ob sklenitvi zavarovalne pogodbe oziroma v…

Ustavite konje!

Dejstvo je, da živimo prehitro in površno. Naglica nas preganja na vsakem koraku. Znana je epizoda iz hrvaške literature; Voznik kočije, ki se mu je mudilo na cesti, je srečal starejšega človeka in ga povprašal koliko časa še potrebuje do določenega mesta. Starec mu je odgovoril; če boste hiteli, potrebujete 4 ure, če pa boste…

Težko je živeti pred časom

Pravnikom poklic narekuje, da živijo pred časom večine drugih ljudi. Gre za nesporno dejstvo, da mora pri svojem delu vedeti ali pa bi moral vedeti, kakšno bo življenje v prihodnosti – na primer pri izdelavi kakršnekoli pogodbe, ki ureja odnose med ljudmi za v prihodnje. Biti mora vizionar, kajti pri sklepanju kakršnihkoli pravnih poslov ali…

Uspešnost IZOP-a in povečanje interesa za njegovo delo na Hrvaškem

Interes za delo IZOP – Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru se pojavlja zlasti na Hrvaškem. IZOP je v preteklem letu opravil nekaj pomembnih analiz zavarovanj velikih hrvaških sistemov, svetoval v velikih poslovnih projektih ter organiziral več predavanj. V svojih analizah zavarovanja je ugotovil določene pomanjkljivosti in predlagal vrsto izboljšav, kako doseči višjo stopnjo…

Tržna etika

Čeprav so etična vprašanja na področju gospodarstva danes konjunkturna, pa kljub temu ni preprosto opredeliti pojma tržne etike. Ko je neki študent vprašal profesorja, ali bi lahko študiral tržno etiko, mu je profesor odgovoril: »Odločite se za eno ali za drugo«. Trg in etika sta dva med seboj sicer povezana, ampak sočasno tudi ločena pojma.…