Pravna in moralna varnost v družbi in podjetništvu

Pojem pravne varnosti nam je znan že stoletja, v 21.stoletju pa bi se naj srečali tudi z uveljavljanjem nadgradnje pravne varnosti z moralno varnostjo, ki temelji na morali in etiki. V vsakodnevnem pogovornem jeziku pogosto zamenjujemo besedo morala z etiko, oboje pa povezujemo s pravom, pri čemer poudarjamo, da je pravo le nekaj drugega. Ravnanje…

Obveščanje in svetovanje ter razlaga nejasnih pojmov

V pravni literaturi, v pogodbenih razmerjih in tudi v zakonodaji,se pogosto uporabljata besedi obveščanje in svetovanje. Praviloma se obe besedi obravnavata kot sinonima, vendar je pravno terminološko, med besedo obveščanje oziroma informiranje ter besedo svetovanje, precejšnja razlika. Razlikovanje med obveščanjem in svetovanjem je predvsem pomembno na področju zavarovanja. Obveščanje zavarovanca ob sklenitvi zavarovalne pogodbe oziroma v…

Ustavite konje!

Dejstvo je, da živimo prehitro in površno. Naglica nas preganja na vsakem koraku. Znana je epizoda iz hrvaške literature; Voznik kočije, ki se mu je mudilo na cesti, je srečal starejšega človeka in ga povprašal koliko časa še potrebuje do določenega mesta. Starec mu je odgovoril; če boste hiteli, potrebujete 4 ure, če pa boste…

Težko je živeti pred časom

Pravnikom poklic narekuje, da živijo pred časom večine drugih ljudi. Gre za nesporno dejstvo, da mora pri svojem delu vedeti ali pa bi moral vedeti, kakšno bo življenje v prihodnosti – na primer pri izdelavi kakršnekoli pogodbe, ki ureja odnose med ljudmi za v prihodnje. Biti mora vizionar, kajti pri sklepanju kakršnihkoli pravnih poslov ali…

Uspešnost IZOP-a in povečanje interesa za njegovo delo na Hrvaškem

Interes za delo IZOP – Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru se pojavlja zlasti na Hrvaškem. IZOP je v preteklem letu opravil nekaj pomembnih analiz zavarovanj velikih hrvaških sistemov, svetoval v velikih poslovnih projektih ter organiziral več predavanj. V svojih analizah zavarovanja je ugotovil določene pomanjkljivosti in predlagal vrsto izboljšav, kako doseči višjo stopnjo…

Tržna etika

Čeprav so etična vprašanja na področju gospodarstva danes konjunkturna, pa kljub temu ni preprosto opredeliti pojma tržne etike. Ko je neki študent vprašal profesorja, ali bi lahko študiral tržno etiko, mu je profesor odgovoril: »Odločite se za eno ali za drugo«. Trg in etika sta dva med seboj sicer povezana, ampak sočasno tudi ločena pojma.…

Teror dobrote

V sodobni družbi se človek na vseh področjih srečuje s terorjem dobrote. Vsi vedo svetovati kaj je dobro za posameznika, ne da bi posameznika kdo vprašal kaj pa on meni o tem. Tako religija obljublja srečo po smrti, politika po volitvah, kandidati za poroko po poroki, zavarovalništvo po nesreči.. Vendar nihče od tistih, ki obljublja…

Š. Ivanjko, Zavarovalno pravo, Maribor, 2009, stran 57.

Potrošniki se počasi zavedajo svojih pravic v zavarovalništvu in organizacije potrošnikov že zastavljajo vprašanja v zvezi z varstvom potrošnikov, zavarovancev v zavarovalnih pogodbah. Pričakovati je, da bodo potrošniki igrali pomembno vlogo pri izvajanju storitev. V tujini so potrošniki že organizirani v posebne organizacije, ki imajo izključni namen boriti se za pravico zavarovancev proti zavarovalnicam (glej…