In memoriam prof. dr. Bojan Zabel

Pred dnevi smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od dragega kolege in spoštovanega profesorja, slovenskega nestorja gospodarskega prava, zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela. Prvič sem ga srečal leta 1964 v avli Pravne fakultete v Ljubljani. Prepričan, da gre za študenta izrednega študija, sem ga povprašal o načinu izrednega študija na Pravni fakulteti. Hitro sem ugotovil,…

Otrok je priden, kaj pa starejši …?

Kot otroci smo radi slišali pohvale, da smo pridni. Tudi kot odrasli radi pohvalimo otroke, kako pridni so, čeprav ne vem, kaj to natančno pomeni. Znana psihoterapevtkadr. Saša Krajnc meni, da je priden tisti otrok, »ki je neviden, neslišen in brez ugovarjanja izpolnjuje zunanje zahteve in pričakovanja. Z drugimi besedami, kdor ugaja drugim in pri tem zanemarja…

Ali je res s treba čakati 30 let, da bi država reagirala na stisko državljana …?

Že od nekdaj je znano, da se posamezniki v težkih življenjskih situacijah obračajo na najvišje državne in politične predstavnike in jih prosijo za pomoč ali vsaj razumevanje za svoj težak položaj ali težave. V razmerju med državo in posameznikom, ki je v stiski, kaže država na svojo arogantno vzvišenost, če ostaja za stiske državljanov indiferentna…

Denar je življenjsko nujen, vendar nas ne osrečuje

Denar je čudna zadeva, saj nas spremlja celo življenje in tudi vpliva na nas, tako da si lahko zastavimo vprašanje, ali daje smisel našemu življenju. Rek »Denar je sveta vladar« je bil znan že v starem Rimu «Pecunia princeps mundi est”. Pisateljica Ana Malenica je omenjeni rek posrečeno spremenila v »Človek sveta vladar, denar njegov ječar«. Denar spremlja človeško civilizacijo…

Moralna in pravna varnost

V sodobni družbi sta pomembni dve vrsti varstva človeka in njegovih temeljnih pravic. Vsi poznamo pojem pravnega varstva, ki ga zagotavlja država s pravnimi predpisi in z organiziranjem prisile (sodstvo, policija, vojska idr.), ki zagotavlja spoštovanje prava. Pravno varstvo je predmet proučevanja in študija prava. Manj je znano moralno varstvo, ki ga ne zagotavlja država…

Pomanjkanje spominske dividende pri starejših

Današnja mlajša generacija se veliko pogovarja o dividendah, ki jih prinašajo finančne in druge naložbe. Starejša generacija je nezadovoljna, ker ni ustvarjala finančnih in drugih podlag za pridobivanje dividend v starosti. Starejši generaciji je znano, kako je v socializmu ob koncu 60-ih let preteklega stoletja, zaradi ideoloških nasprotij, klavrno končal poskus zagotoviti starejšim določene oblike…

Nujnost samoobrambe pred medijskim terorjem Pred leti sem v mariborskem Večeru tedensko v nadaljevanjih objavljal pravne nasvete potrošnikom pod skupnim naslovom: Caveat emptor (pazi se, kupec). Če bi danes imel priložnost, bi tovrstne nasvete objavljal pod naslovom: Caveat nuntium (pazi se /medijskih/ informacij). Pri objavah za potrošnike sem opozarjal kupce na trgu potrošnih dobrin na…

Naravne katastrofe in pravo starejših

Ob nedavnih naravnih katastrofalnih poplavah, ki so zajele velik del Slovenije, smo na televizijskih ekranih opazovali obraze starejših ljudi s solznimi očmi, ki so pripovedovali, kako so v trenutku izginevale hiše, mostovi, ceste, stanovanjske premičnine in ostalo premoženje v valovih deroče vode. Le kdo se ni poskušal vživeti v situacijo tistih, ki so zaradi naravnih…