Poroštvo pri menični obveznosti (AVAL)

Enako kot pri obveznostih iz obligacijskih pogodb, srečamo tudi pri menični obveznosti institut poroštva. Pri tem gre za posebno menično dejanje, ki naj zavaruje plačilo menice tako, da menico plača porok, če je ne plača glavni menični zavezanec (akceptant pri trasirani menici oziroma izdajatelj pri lastni menici). Porok (avalist) je oseba, ki s pisno izjavo…

Podrobnosti

400 let ene od tisočih prevar z menico

Pred 400 leti je bila objavljena knjiga Don Kihot, ki je zaznamovala špansko in evropsko književnost na svetovni ravni. Manj je znano, da je Cervantes Saavedra v tem delu opisal znamenito sceno o napačni uporabi menice v praksi. Ko je njegov oproda Sančo Pansa zahteval plačilo za njegovo spremljanje, je Don Kihot napisal menico, s…

Podrobnosti

Uporaba socialističnih pravnih pojmov v strokovnih službah ministrstva

Pred nekaj dnevi je Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru sprejel prošnjo določene pravne osebe, da obrazložimo, kaj pomeni »prenos upravljanja« na določenem premoženju občine na javno podjetje, na katero se sklicuje določeno ministrstvo RS. Ministrstvo je pripravilo osnutek pogodbe med njim in večjim številom pravnih oseb, pri čemer je zapisalo in zahtevalo, da…

Podrobnosti

Posledice Zakona o finančnem poslovanju iz 1999. leta

Sodelavci inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru si že šestnajst let prizadevajo odpraviti posledice Zakona o finančnem poslovanju iz leta 1999, ki je prenesel obveznosti izbrisanih gospodarskih družb na njihove družbenike. To je v določeni obliki bila legalizacija nespoštovanja določb iz Zakona o gospodarskih družbah iz leta 1993 in 3. člena Zakona o prisilni…

Podrobnosti