Sporen vdor v zasebno življenje

  V zadnjem času se je povečalo število telefonskih klicev s strani različnih ponudnikov pri prodaji blaga in storitev. Običajno to opravljajo študentje ali delavci, ki pogosto nimajo dovolj informacij glede dopustnosti takšnega telefonskega klica in sporočanja o njihovih produktih ter storitvah. Ponudniki se praviloma poslužujejo stacionarnih zasebnih  telefonov. Takšne klice večina potrošnikov sprejemamo kot…

Podrobnosti

Prekoračitev meničnega pooblastila – sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 278/2016, z dne 8.12.2016

  Bianco menica se v praksi pogosto uporablja za zavarovanje prihodnjih terjatev, katerih obseg in vsebina v času izdaje menice še nista določena. S pravilno izpolnitvijo vseh bistvenih sestavin na meničnem blanketu bianco menica postane prava menica in tudi za nazaj zavezuje vse, ki so jo podpisali. Menični zavezanci se plačilu meničnih obveznosti v sodnih…

Podrobnosti

Vprašanje poroštva na bianco menici – sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 104/2015, z dne 8.12.2016

  Menica in menično poslovanje vedno znova presenečata z vprašanji, za katera se nam zdi, da so nesporna. V zadnjem času se pojavljajo številna vprašanja v zvezi z meničnim poroštvom. Pred nekaj dnevi je Vrhovno sodišče RS ponovno presenetilo z jasnim pojasnilom glede poroštva pri bianco menici in samostojnosti porokove obveznosti, ki temelji na podpisu…

Podrobnosti

IZBRISANI PODJETNIKI – legalizacija opustitve zakonske dolžnosti pravosodja

V ponedeljek, dne 12.9.2016, so bile na 1. programu RTV Slovenija v prispevku »Izbrisani podjetniki« v oddaji Tednik prikazane tragične posledice sprejetja Zakona o finančnem poslovanju iz leta 1999. V prispevku sem pojasnil razloge sprejetja tega zakona in povedal, da je ta zakon »legaliziral nedejavnost pravosodja«. Zaradi omenjene izjave sem sprejel več očitkov in kritiko,…

Podrobnosti

Pravni položaj poslovodje, ki mu je potekel mandat – ali gre za protipravno zastopanje družbe?

V praksi se v družbi z omejeno odgovornostjo pogosto srečamo s situacijo, ko je družbenik imenovan za poslovodjo na mandatno obdobje nekaj let in ob izteku mandata nihče ni  pozoren, da bi moral poslovodja biti ponovno imenovan, le-ta pa nadaljuje z opravljanjem poslovodstva kot poslovodja, ne da bi mu družbeniki s sklepom podaljšali mandat. Ves ta…

Podrobnosti

Poroštvo pri menični obveznosti (AVAL)

Enako kot pri obveznostih iz obligacijskih pogodb, srečamo tudi pri menični obveznosti institut poroštva. Pri tem gre za posebno menično dejanje, ki naj zavaruje plačilo menice tako, da menico plača porok, če je ne plača glavni menični zavezanec (akceptant pri trasirani menici oziroma izdajatelj pri lastni menici). Porok (avalist) je oseba, ki s pisno izjavo…

Podrobnosti

400 let ene od tisočih prevar z menico

Pred 400 leti je bila objavljena knjiga Don Kihot, ki je zaznamovala špansko in evropsko književnost na svetovni ravni. Manj je znano, da je Cervantes Saavedra v tem delu opisal znamenito sceno o napačni uporabi menice v praksi. Ko je njegov oproda Sančo Pansa zahteval plačilo za njegovo spremljanje, je Don Kihot napisal menico, s…

Podrobnosti