Posledice Zakona o finančnem poslovanju iz 1999. leta

Sodelavci inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru si že šestnajst let prizadevajo odpraviti posledice Zakona o finančnem poslovanju iz leta 1999, ki je prenesel obveznosti izbrisanih gospodarskih družb na njihove družbenike. To je v določeni obliki bila legalizacija nespoštovanja določb iz Zakona o gospodarskih družbah iz leta 1993 in 3. člena Zakona o prisilni…

Podrobnosti

Uporaba socialističnih pravnih pojmov v strokovnih službah ministrstva

Pred nekaj dnevi je Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru sprejel prošnjo določene pravne osebe, da obrazložimo, kaj pomeni »prenos upravljanja« na določenem premoženju občine na javno podjetje, na katero se sklicuje določeno ministrstvo RS. Ministrstvo je pripravilo osnutek pogodbe med njim in večjim številom pravnih oseb, pri čemer je zapisalo in zahtevalo, da…

Podrobnosti

400 let ene od tisočih prevar z menico

Pred 400 leti je bila objavljena knjiga Don Kihot, ki je zaznamovala špansko in evropsko književnost na svetovni ravni. Manj je znano, da je Cervantes Saavedra v tem delu opisal znamenito sceno o napačni uporabi menice v praksi. Ko je njegov oproda Sančo Pansa zahteval plačilo za njegovo spremljanje, je Don Kihot napisal menico, s…

Podrobnosti

Poroštvo pri menični obveznosti (AVAL)

Enako kot pri obveznostih iz obligacijskih pogodb, srečamo tudi pri menični obveznosti institut poroštva. Pri tem gre za posebno menično dejanje, ki naj zavaruje plačilo menice tako, da menico plača porok, če je ne plača glavni menični zavezanec (akceptant pri trasirani menici oziroma izdajatelj pri lastni menici). Porok (avalist) je oseba, ki s pisno izjavo…

Podrobnosti

Pravni položaj poslovodje, ki mu je potekel mandat – ali gre za protipravno zastopanje družbe?

V praksi se v družbi z omejeno odgovornostjo pogosto srečamo s situacijo, ko je družbenik imenovan za poslovodjo na mandatno obdobje nekaj let in ob izteku mandata nihče ni  pozoren, da bi moral poslovodja biti ponovno imenovan, le-ta pa nadaljuje z opravljanjem poslovodstva kot poslovodja, ne da bi mu družbeniki s sklepom podaljšali mandat. Ves ta…

Podrobnosti

IZBRISANI PODJETNIKI – legalizacija opustitve zakonske dolžnosti pravosodja

V ponedeljek, dne 12.9.2016, so bile na 1. programu RTV Slovenija v prispevku »Izbrisani podjetniki« v oddaji Tednik prikazane tragične posledice sprejetja Zakona o finančnem poslovanju iz leta 1999. V prispevku sem pojasnil razloge sprejetja tega zakona in povedal, da je ta zakon »legaliziral nedejavnost pravosodja«. Zaradi omenjene izjave sem sprejel več očitkov in kritiko,…

Podrobnosti

Vprašanje poroštva na bianco menici – sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 104/2015, z dne 8.12.2016

  Menica in menično poslovanje vedno znova presenečata z vprašanji, za katera se nam zdi, da so nesporna. V zadnjem času se pojavljajo številna vprašanja v zvezi z meničnim poroštvom. Pred nekaj dnevi je Vrhovno sodišče RS ponovno presenetilo z jasnim pojasnilom glede poroštva pri bianco menici in samostojnosti porokove obveznosti, ki temelji na podpisu…

Podrobnosti