Prisrčno in koristno srečanje zasl. univ. profesorjev na Reki Ob 20. obletnici ustanovitve Zaklade Sveučilišta u Rijeci ( Fundacije Univerze na Reki) je delegacija Centra za zaslužne profesorje in visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ( Center) v torek, 12. decembra 2023, sodelovala na panelu z naslovom »K novemu pogledu na akademsko upokojitev: Sodobni trendi in…

Podrobnosti

Pohvala Višjemu sodišču v Mariboru in kritika slovenskemu pravnemu sistemu

Za slovensko pravo in delo sodišč je sodba Sodišča EU v Luxembourgu  v zadevi C‑407/18 z dne 26.6.2019 posebej zanimiva zaradi »hrabrosti« Višjega sodišča v Mariboru, da je podvomilo v pravno veljavnost bančnih pogodbenih določb o izvršbi terjatve na podlagi pogodbe o hipotekarnem kreditu, sklenjene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in vložilo predlog za…

Podrobnosti

Izšla je nova številka Davčno-finančne prakse št. 3

Kot preteklih dvajsetih let, je tudi tokrat izšla 3. številka Davčno-finančne prakse za mesec marec, v kateri je objavljenih vrsto zanimivih razprav. Tako Darko Bohte obsežno razpravlja o obdavčitvi služnosti pri kmetijskem ali gozdnem zemljišču s primeri iz prakse, avtorica Maruša Pozvek opozarja na problematiko dopustnosti upoštevanja nezakonito pridobljenih dokazov v kazenskem postopku na področju…

Podrobnosti