Prisrčno in koristno srečanje zasl. univ. profesorjev na Reki Ob 20. obletnici ustanovitve Zaklade Sveučilišta u Rijeci ( Fundacije Univerze na Reki) je delegacija Centra za zaslužne profesorje in visokošolske učitelje Univerze v Mariboru ( Center) v torek, 12. decembra 2023, sodelovala na panelu z naslovom »K novemu pogledu na akademsko upokojitev: Sodobni trendi in…

Izključiti je treba avtopilota

Če starejši gledamo svojo prehojeno življenjsko pot, ne moremo mimo dejstva ali občutka, da nam v starosti čas poteka hitreje kot v mlajših letih. Skoraj smo prepričani, da v starosti ura nima 6O minut oziroma da leto nima 365 dni. Na nek način je naš čas v starosti stisnjen, skrajšan oziroma hitreje izginja iz našega…

Vzajemna d. v. z. ni dolžna vrniti ustanovitvenega vložka ?

Uvod Na drugi obravnavi Predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne d. v. z. (v nadaljevanju: Predlog), ki je potekala v Državnem zboru dne 8. 11. 2023, sem zatrjeval, da ni pravne podlage za vrnitev ustanovitvenega vložka Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z. (v nadaljevanju: Vzajemna) Zavodu za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: Zavod). Ker zaradi omejenega…

Entrepreneurial Family Slovenia

DDr. Milan KRAJNC CEO @ US Profiling Institute | Ph.D. in Management and Personality psychology Most companies in the world are family-owned, which is good as their goal is long-term and stable and not short-term and quick profit. A large proportion of family-owned companies are therefore the result of the fact that these companies wish…

V reorganizacijo Vzajemne d. v. z. s statutom namesto z zakonom

Vsa bistvena vprašanja se v vzajemnih zavarovalnicah urejajo s statutom v skladu z zakonom. Statut je glavni pravni akt Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z.  (v nadaljevanju: Vzajemna). Zato je težko sprejeti dejstvo, da Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne d. v. z (v nadaljevanju: Predlog) ureja pravna razmerja med zavarovalnico in zavarovanci mimo statuta.…

In memoriam prof. dr. Bojan Zabel

Pred dnevi smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od dragega kolege in spoštovanega profesorja, slovenskega nestorja gospodarskega prava, zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela. Prvič sem ga srečal leta 1964 v avli Pravne fakultete v Ljubljani. Prepričan, da gre za študenta izrednega študija, sem ga povprašal o načinu izrednega študija na Pravni fakulteti. Hitro sem ugotovil,…

Sklepi 36. skupščine Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. – 18. skupščina zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., dne 14. 9. 2023:

Sklep, sprejet pod tč. 3. Skupščina Vzajemne nasprotuje vladnemu Predlogu zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. in spremembi statusa Vzajemne kot družbe za vzajemno zavarovanje, ki opravlja zavarovalne posle za svoje člane po načelu vzajemnosti, v delniško družbo, in nalaga upravi in nadzornemu svetu Vzajemne, da izpeljeta vse aktivnosti, ki so potrebne za…

Kaj meni umetna inteligenca o preoblikovanju vzajemne zavarovalnice v delniško zavarovalno družbo? 1. del

V obdobju, ko se na vseh področjih pojavlja umetna inteligenca, smo z radovednim pričakovanjem zastavili umetni inteligenci nekaj vprašanj o preoblikovanju vzajemnih zavarovalnic v delniške družbe. Dobili smo zanimive odgovore, ki jih brez sprememb objavljamo v celoti. Zakaj naj bi se vzajemna zavarovalnica preoblikovala v delniško družbo ? ChatGPT Preoblikovanje vzajemne zavarovalnice v delniško družbo…

Strokovnjaki za zavarovalništvo na strani zavarovancev Vzajemne d.v.z.

31. oktober – Svetovni dan varčevanja. 31. oktober so za svetovni dan varčevanja razglasili že leta 1924. Glavni cilj je tudi danes, spodbuditi prebivalstvo k varčevanju v finančnih institucijah, med katere štejemo tudi zavarovalnice. Med najpomembnejšimi motivi za varčevanje gospodinjstev v državah evrskega območja so po ugotovitvah Evropske centralne banke zagotavljanje sredstev za nepričakovane dogodke, zagotavljanje dohodka…