Moralna in pravna varnost

V sodobni družbi sta pomembni dve vrsti varstva človeka in njegovih temeljnih pravic. Vsi poznamo pojem pravnega varstva, ki ga zagotavlja država s pravnimi predpisi in z organiziranjem prisile (sodstvo, policija, vojska idr.), ki zagotavlja spoštovanje prava. Pravno varstvo je predmet proučevanja in študija prava. Manj je znano moralno varstvo, ki ga ne zagotavlja država…