Pravo in avtopoeza

Pravo spremlja človeka od rojstva do smrti, pa tudi glede njegovega premoženja po njegovi smrti, je v osnovi neznanka, saj nimamo jasno opredeljene definicije prava. Res je, da obstajajo različne definicije, vendar nobena od definicij ne ponuja odgovor na vsa vprašanja, ki se povezujejo s pravom. V osnovi je pravo skupek družbenih norm, ki ureja…